Natisni to stran

Temelji angleščine v dveh šolskih urah ob mavrični bližnjici – Dušica Kunaver

Prizorišče: Knjižnica Vodice

Datum dogodka: četrtek, 30. november 2017 ob 18:00

Ciljna skupina: Mladi, Odrasli, Starejši

Tip dogodka: Arhiv prireditev

Metoda mavrične bližnjice, ki je inovativna učna metoda predavateljce Dušice Kunaver, bistveno poenostavlja učenje angleščine, ker sledi naravni poti učenja in k tujemu jeziku pristopa iz slovenščine. Jezik obravnava kot preprost mehanizem, ki deluje v skladu z naravno, matematično logiko.

Prednosti mavrične bližnjice

Temelje slovnice prinaša »narisane« na treh preglednicah:

  • Sedem osnovnih elementov jezika predstavlja na sedmih mavričnih barvah (rdeči samostalniki, oranžni pridevniki, rumeni zaimki, zeleni števniki, modri predlogi, vijoličasti prislovi in beli glagoli).

  • Glagolske čase ureja v preprost, logičen, matematično urejen sistem.

  • Tri glagolske oblike (Conditionals, Sequence of Tenses, Reported Speech) poenostavlja na eni sami skupni »formuli«, ker imajo vse te tri oblike enaka pravila igre.

Program predavanja

  • Vzorec načina učenja – pri starih Grkih

  • Tehnike učinkovitega in pospešenega učenja

  • Pregled temeljne angleške slovnice (od samostalnika do glagola)

  • Kratka zgodovina angleškega jezika – kot pomoč pri besedotvorju
  • Pesem - bistveni del pouka

Samozavest – bistveni pogoj ob učenju tujega jezika

Mavrična bližnjica ni alternativa, ampak dopolnitev šolski klasiki. Šola poučuje jezik po stopnicah – od lekcije do lekcije, mavrična bližnjica pa zajema slovnico celostno, preprosto in pregledno. Kombinacija obeh metod – šolske klasike in mavrične bližnjice – je prava skupna pot, ki bistveno pospeši učenje tujih jezikov.

Predavanje je namenjeno vsakomur, ne glede na stopnjo predznanja. V dveh šolskih urah slušatelji dobijo pregled čez osnovne temelje angleščine in s tem tudi »odskočno desko« do temeljev vseh ostalih evropskih jezikov, saj so vsi sestavljeni iz sedmih elementov (od samostalnika do glagola). Nadgradnja znanja je lahka, če so temelji jasni in preprosti.

Metodo mavrične bližnjice je potrdil Republiški strokovni svet in registrirana je pri Avtorski agenciji za Slovenijo.

Zbirko učnih gradiv avtorica dopolnjuje že več kot trideset let. Najnovejša izdaja v zbirki je didaktična igrača za zgodnje učenje