Izobraževanje in IKT v Sloveniji: ali zaostajamo? – Pi Pogovori

Prizorišče: Trubarjeva hiša literature

Datum dogodka: četrtek, 17. maj 2018 ob 18:00

Ciljna skupina: Mladi, Odrasli, Starejši

Tip dogodka: Arhiv prireditev

Majski PI pogovori so organizirani v sklopu prireditev Tedna vseživljenjskega učenja 2018. O naslovni temi bodo spregovorili dr. Gašper Cankar (RIC – Državni izpitni center), Borut Čampelj (Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport), mag. Nives Kreuh (Zavod RS za izobraževanje) in Mike Janic (SoNET Systems Pty Ltd/Avstralija). 

Pogovor po povezovala dr. Eva Klemenčič s Pedagoškega inštituta.

V zadnjih nekaj letih je bila Slovenija vključena v različne primerjalne mednarodne raziskave znanja, ki so bile izvedene z uporabo računalnika ali so preverjale računalniško in informacijsko pismenost. V mislih imamo predvsem tri mednarodne raziskave, t. j. OECD PISA (bralna, matematična, naravoslovna pismenost 15-letnikov), IEA ICILS (računalniška in informacijska pismenost učencev 8. razredov) ter IEA ePIRLS (bralna pismenost, 4. razred). Tudi Mednarodna raziskava matematične in naravoslovne pismenosti (IEA TIMSS, 4. in 8. razred) v naslednjem ciklu prehaja na računalniško preverjanje znanja. Na drugi strani beležimo interes držav za izvajanje nacionalnih testiranj s pomočjo računalnika. Verjetno ni potrebno omenjati, kako pomemben je ta prehod iz papirja na računalnik za samo merjenje znanja, še bolj pa ne kakšne izzive to pravzaprav predstavlja za merjenje in ugotavljanje trendov. Pri čemer nimamo v mislih tehnične izvedbe raziskave, temveč diapazon povsem novih priložnosti merjenja nekih drugih kognitivnih procesov, kot smo jih bili vajeni meriti do sedaj. In za katere verjetno ni mogoče drugega kot strinjati se, da poti nazaj ni (šole in družbe brez računalnika in IKT). In kakšni so rezultati tovrstnih merjenj za Slovenijo? Vsekakor ne zadovoljivi!

Ta ugotovitev nas je napeljala na razmislek o tem kje na področju izobraževanja in IKT smo in kam želimo iti. Zato na okrogli mizi sodelujejo predstavniki različnih institucij, ki se v Sloveniji ukvarjajo s tem področjem: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Republiški izpitni center, Zavod za šolstvo in nenazadnje tudi Pedagoški inštitut. Na okrogli mizi ne bomo govorili o rezultatih mednarodnih primerjalnih raziskav znanja, temveč bomo skušali poiskati »vzroke« za slabe dosežke na področju IKT v izobraževanju. Pri čemer bodo predstavniki omenjenih institucij predstavili zaključene ali potekajoče projekte, v katerih se trudijo izboljšati stanje IKT v izobraževanju v Sloveniji, in sicer za različne deležnike, naj pa izpostavimo predvsem dve ciljni skupini, to so učitelji ter učenci/dijaki. Na okroglo mizo smo povabili tudi gosta iz Avstralije, ki je na področju merjenja znanja z uporabo IKT dejaven že dolgo, v nacionalnem in mednarodnem kontekstu.

S tem, ko uporabljate spletno mesto, dovoljujete uporabo piškotkov v skladu z našo politiko varovanja zasebnosti. Nastavitve zapri