Natisni to stran

(Ne)dostojno delo: prekarizacija standardnega in nestandardnega zaposlovanja v Sloveniji

Prizorišče: Trubarjeva hiša literature

Datum dogodka: sreda, 30. maj 2018 ob 17:00

Ciljna skupina: Mladi, Odrasli, Starejši

Tip dogodka: Arhiv prireditev

O knjigi bosta spregovorila urednika dr. Miroslav Stanojević in Sašo Furlan. Pogovor bo vodila dr. Vesna Leskošek. Predstavitev knjige in pogovor o njej organizira Slovensko sociološko društvo.

Konkurenčni pritiski na enotnem evropskem trgu so izjemni. Vendar izjemna prožnost standardno zaposlenih delavcev za preživetje velikih izvoznikov na evropskem trgu ne zadostuje. Ob takšnih pritiskih podjetja konkurenčnost zvišujejo s tehnološkimi prenovami in/ali uporabo zunanjih funkcionalnih nadomestkov — malih podjetij in podjetnikov, ki medsebojno konkurirajo s samodeprivacijo in deprivacijo lastnih zaposlenih in/ali z neposrednim zaposlovanjem nestandardnih in prekarnih delavcev. Tovrstna dualizacija zaposlovanja je podobna razcepom, ki se pojavljajo na trgu dela v Nemčiji. Obstaja pa med slovenskim in nemškim sistemom tudi neka temeljna razlika: slovenski izvozni sektor je v dobršni meri dobavitelj nemškega izvoznega sektorja; nemški sistem je zasidran v centru evropskega (in svetovnega) gospodarstva, slovenski pa na njegovi (pol)periferiji.

Prvi prispevek v knjigi poudarja prav to temeljno razliko, saj izpostavlja medsebojne povezave med tremi procesi: priključevanje slovenskega gospodarstva in države območju EU/EMU; upadanje standardov varne zaposlitve in mehanizmov socialne zaščite; in politično in ekonomsko periferizacijo Slovenije znotraj evropskega gospodarsko-političnega prostora. Ostali prispevki prvega dela knjige (Splošni pregled: nestandardno zaposlovanje v Sloveniji) temeljijo na rezultatih treh projektov, na katerih so člani in sodelavci programske skupine Centra za proučevanje organizacij in človeških virov, IDV – FDV, delali v obdobju 2013–2016. V drugem delu knjige so predstavljene specifičnosti nestandardnega in prekarnega zaposlovanja v štirih sektorjih. V tretjem delu knjige se skupina avtorjev osredotoča na kritiko delitvene ekonomije. V četrtem delu knjige pa je podan pregled ključne zakonodaje, ki pri nas (trenutno) ureja trg dela.