Beri z nami

V bralnih skupinah se srečujemo posamezniki, ki gojimo veselje do branja, pisanja, pripovedovanja in poslušanja. Med nami se postopoma tkejo vezi, ki prestopajo medgeneracijske pragove in v katerih se pozitivni učinki branja in deljenja idej množijo. Ne glede na to ali beremo neslišno ali naglas, hitro ali počasi, veliko ali malo ... v bralni skupini vedno prisluhnemo drug drugemu.

Oglejte si naše bralne skupine in se nam pridružite. Skupaj z drugimi bralnimi navdušenci boste delili svoje vtise in mnenja o prebranem ter dobili namige in motivacijo za branje dobrih knjig.

Skupine se redno srečujejo od oktobra do maja, udeležba je brezplačna.

 

Knjižnica Bežigrad

Knjižna doživetja

zadnja sreda v mesecu, 18.30, dvorana
Na prvem jesenskem srečanju se pogovorimo o poletnem branju in si izmenjamo priporočila za branje. Iz priporočil pripravimo zgibanko priporočenih branj s Knjižnih doživetij, ki jo ponudimo ostalim obiskovalcem knjižnice. Posebnost naših literarnih srečanj je v tem, da medse večkrat povabimo gosta, katerega delo ali življenje je povezano s temo obravnavanega knjižnega dela. Vodi Tanja Grünfeld.

Knjižnica Grba

Bralna čajanka

drugi torek v mesecu, 19.00, čitalnica
Na literarni čajanki se srečujemo enkrat mesečno in obravnavamo knjigo meseca. Široka paleta različnih knjig za vsak okus nas druži že več let. Nismo le bralna skupina, z leti in ob pogovorih o knjigah smo postali tudi prijatelji. Vodi Sonja Pirman.

Knjižnica Jožeta Mazovca

Bralne vezi

drugi četrtek v mesecu, 17.30, sejna soba
Nova bralna skupina je na voljo vsem, ki se radi v dobri družbi pogovarjate o literaturi, spoznavate različne bralne okuse in si izmenjujete bralne predloge. Vodita Ksenja Grešak in Darinka Županec Ivanovski.

Knjižnica Otona Župančiča

Ti zapleteni odnosi

drugi četrtek v mesecu, 17.00, mediateka
Iztočnica za pogovor so knjige, ki obravnavajo različne medsebojne odnose. Vodi Ljubica Krajnc.

Bralni krog

tretji četrtek v mesecu, 10.00, dvorana
Bralni krog predstavlja krog branja med različnimi generacijami, saj na srečanjih starejše udeležence spodbujamo k branju vnukom in jih opozarjamo na pomembnost medgeneracijskega druženja in branja. Vsakič predstavimo novosti na knjižnem trgu, in sicer tri otroške, tri mladinske in tri knjige za odrasle. Vodi Darja Bolka.

Berem, torej mislim

zadnja sreda v mesecu, ob 17.00, mediateka
Berem, torej mislim so srečanja za ljubitelje literature, kjer skupaj ugotavljamo, kako prebrano vpliva na nas in na naš vsakdan. Pregledujemo literaturo na izbrano temo in si s pomočjo knjig odgovarjamo na različna življenjska vprašanja, iščemo poti iz težav ter si razjasnjujemo etične dileme. Vodita Veronika Vurnik Škrabec in Urh Erjavec.

Angleški bralno-debatni krožek

zadnji petek v mesecu, 17.00, dvorana
Pogovori za dijake, študente ter odrasle, ki jih zanima leposlovje v angleškem jeziku. Vsako srečanje povezuje izbrana knjiga, ki jo sodelujoči preberejo vnaprej in si tako začrtajo teme in vpra- šanja, ki jih prebrano delo odpira. Srečanja so namenjena tako spoznavanju literarnih del kot tudi vadbi angleškega jezika, saj pogovori potekajo izključno v angleščini. Vodi dr. Leonora Flis.

Knjižnica Polje

Nemški bralni krog

drugi ali četrti torek v mesecu, 18.00
Bralni krog za odrasle poteka v nemškem jeziku in je namenjen tistim, ki želite izpopolniti svoje osnovno znanje nemščine. Na srečanjih prebiramo članke o aktualnih temah, razlagamo besedišče in se o prebranem pogovarjamo. Vodi Helena Bučar.

Knjižnica Prežihov Voranc

Knjiga spregovori

tretji torek na dva meseca, 18.00, dvorana
Kaj brati? Kako brati? Kako literaturo analizirati? Kako o literaturi pisati? Odgovore na ta vprašanja iščemo v sproščenih pogovorih, v katerih sodelujejo tudi drugi slovenski ustvarjalci. Pogovarjamo se o nujnosti neprestanega razvijanja bralne zmožnosti ter o pomenu literature za vsakdanje življenje in njegovo kvaliteto (v okviru programa Ustvarjalna Evropa in v partnerstvu s Kulturno-umetniškim društvom Pólice Dubove). Vodi dr. Iztok Osojnik.

Ozvezdja knjig

tretja sreda v mesecu, 18.00, dvorana
Za vsako srečanje voditeljica pripravi odlomke iz različnih knjig, ki obravnavajo določeno temo, pisatelja ali drugo znano osebo. Med odlomki poteka pogovor, ki se ob koncu srečanja razvije v pravo debato. Vodi Maja Smole.

Knjižnica Rudnik

zBiRALCI zgodb

tretji ponedeljek v mesecu, 18.00
Sproščeno druženje je zamišljeno kot menjalnica idej za branja in dobre knjige. Na vsakem srečanju se predstavi literatura na določeno temo, ki postane izhodišče za pogovor ter izmenjavo misli med obiskovalci. Vodi Lucija Magajna.

Knjižnica Šiška

Prisedite k naši mizici

sreda, dvakrat mesečno, 18.00
Skupina, ki spleta in razpleta zgodbe in teme, ki burijo naše duše. Lahko boste predstavili knjigo, ki vas je navdušila ali pa samo poslušali druge navdušence . Če bo kakšna zgodba »zažarela«, bomo poprosili za nasvet strokovnjake, kako jo »zaužiti« brez nevarnosti. Vodita Maša Uran in Anja Žitnik.

Razpletanja zgodb

drugi četrtek, 18.30, pravljična soba
Nova bralna skupina za vse, ki si lahko vzamete urico časa za druženje v knjižnici, ki radi pripovedujete ali pa samo poslušate zgodbe. Za tiste, ki znate življenje čutiti ali pa bi se tega radi nau- čili. Vodita Anja Žitnik in Gusti Lindič.

Knjižnica Šentvid

Razpletanja zgodb

tretji ali četrti torek v mesecu, 19.30
Nova bralna skupina za vse bralne navdušence. Na naših srečanjih teče beseda o knjigah, ki bogatijo naša življenja. Vsaka od njih se nas dotakne na svoj način, vsem pa je skupno to, da živijo v nas še dolgo potem, ko obrnemo zadnji list. Razpletamo zgodbe in nizamo bralne predloge za različne okuse. Vodi Mateja Kobal.

Knjižnica Škofljica

Bralna čajanka

zadnja sreda v mesecu, 19.30, čitalnica
Na srečanju si izmenjujemo različna stališča in poglede o dolo- čeni prebrani knjigi. Zelo zanimive diskusije iz različnih zornih kotov potekajo včasih tudi dolgo v večer. Druženja so prijetna in sproščena, saj udeležence na prijeten način spodbujamo k razpravi o prebranih knjigah. Vodi Sonja Pirman.

Knjižnica Zalog

Pogovor ob knjigi

drugi ponedeljek v mesecu, 17.30
Srečanja so namenjena odraslim in starejšim ljubiteljem dobrih knjig. O njih se pogovarjamo in si izmenjujemo zanimive predloge za branje. Vodi Jožica Božič.