Natisni to stran

EU v e-okolju

Spletne vsebine, vezane na delovanje EU, njenih inštitucij in organov

Uradni portal Evropske unije

Dostop do zakonodaje Evropske unije (EUR-Lex), kjer si je mogoče v 24 uradnih jezikih EU brezplačno ogledati:

 • Uradni list Evropske unije
 • zakonodajo EU (pogodbe, direktive, uredbe, odločbe, sklepi, prečiščena zakonodajna besedila itd.)
 • pripravljalne akte (zakonodajni predlogi, poročila, zelene in bele knjige itd.)
 • sodno prakso EU (sodbe, sklepi itd.)
 • mednarodne sporazume
 • dokumente EFTA
 • druge javne dokumente

Spletišče omogoča tudi spremljanje dokumenta v zakonodajnem postopku. Spletišče EUR-Lex lahko uporabljajo vsi državljani brezplačno. Podatkovno zbirko dopolnjujejo dnevno. Vsebuje več kot 3 milijone dokumentov, tudi nekatera besedila iz leta 1951.

Svet Evrope (Council of Europe) je mednarodna organizacija, ki jo sestavlja 47 držav iz evropske regije, ustanovljena 5. maja 1949 z Londonskim sporazumom. Članica Sveta Evrope lahko postane vsaka evropska država pod pogojem, da sprejema načelo vladavine prava in jamči človekove pravice in temeljne svoboščine vsakomur, ki je pod njeno oblastjo. Eden od številnih uspehov Sveta Evrope je bil sprejem Evropske konvencije o človekovih pravicah v letu 1950, ki je služila kot temelj za ustanovitev Evropskega sodišča za človekove pravice.

Evropski svet (European Council) je institucija EU, ki določa splošne politične usmeritve in prednostne cilje Evropske unije. Sestavljajo ga voditelji držav ali vlad držav članic, njegov predsednik in predsednik Komisije.

Svet Evropske unije (Council of European Union) je institucija, ki predstavlja vlade držav članic. V okviru tega telesa se srečujejo ministri iz posameznih držav članic EU ter v njem sprejemajo zakone in usklajujejo politike.

Evropski parlament (European Parliament) je sozakonodajalec in si s Svetom deli pristojnost za sprejemanje in spreminjanje zakonodajnih predlogov ter za sprejemanje proračuna Evropske unije, zato ima velik vpliv na vsakdanje življenje 
evropskih državljanov.. Nadzira tudi delo Komisije in drugih organov EU ter sodeluje z nacionalnimi parlamenti držav članic EU, ki prispevajo svoja mnenja. Evropski parlament je edini neposredno izvoljen organ Evropske unije. Dogajanje v pralamentu lahko spremljate tudi neposredno preko EuropalTV.

Evropska komisija je izvršilni organ Evropske unije in je odgovorna za predlaganje in izvajanje evropske zakonodaje, nadzoruje tudi izvajanje določb sporazumov o EU.


Namenski portali EU

Infoportal Tvoja Evropa - za prebivalce in podjetnike je namenjen pomoči in nasvetom državljanom Evropske unije, ter omogoča pregled pravic evropskih prebivalcev in njihovih družinskih članov ter praktične nasvete v zvezi s potovanjem, izobraževanjem, delom, uveljavljanjem pravic, tako zdravstvenih, socialnih, družinskih, kakor tudi potrošniških.

Infoportal Europe Direct nudi pomoč in informacije v katerem koli uradnem jeziku EU, če potrebujete:

 • odgovor na vprašanje glede vaših pravic EU, finančna sredstva itd.,
 • povabilo na lokalne informacijske dogodke EU,
 • dokumente in publikacije EU,
 • informacije o drugih virih informacij,
 • kontaktne podatke o ustreznih organizacijah.
Osrednja informacijska točka Europe Direct nudi tudi:
 • takojšen odgovor na splošna vprašanja v zvezi z EU,
 • navodila, kako do najboljših virov informacij in nasvetov, ter kontaktne podatke (na ravni EU, nacionalni ali 
  lokalni ravni),
 • informacije o vaših pravicah in možnostih državljana EU ter kako jih uresničevati (kako dobiti dovoljenje za 
  prebivanje ali doseči priznavanje kvalifikacij v drugi državi EU, kako se pritožiti zaradi nevarnih izdelkov 
  itd.),
 • natančnejše informacije (po potrebi),
 • brezplačno dostavo nekaterih publikacij EU,
 • posebne dokumente EU (zakonodajne akte, publikacije, izjave za javnost itd.),
 • informativne liste, poročila, statistične podatke, delovne dokumente itd. o posameznih politikah EU,
 • informacije o evropskem povezovanju, zgodovini, simbolih, institucijah itd.

Preko spletne strani Urada za publikacije lahko iščete po zakonodaji EU in nekaterih publikacijah, ki jih izdajajo organi EU. V prihodnosti bo spletišče še razširilo svojo ponudbo in uporabnikom omogočilo enotni dostop do vseh publikacij, zakonodaje in podatkov EU, s katerimi upravlja Urad za publikacije. Brezplačne elektronske različice vseh publikacij, ki so dostopne javno, so dosegljive na spletni strani EU Bookshop.

Portal Slovenia Business Point je namenjen posredovanju informacij tujim naložbenikom in podjetnikom iz območja EU, držav članic EEA in Švicarske konfederacije, ki bi želeli poslovati v Republiki Sloveniji. Portal je v angleškem jeziku.

PRADO je javni register pravih osebnih dokumentov in potnih listin na spletu, ki omogoča pregledovanje in seznanitev z lastnostmi in varnostnimi elementi vseh uradno priznanih osebnih dokumentov in potnih listin vseh članic EU, Islandije, Norveške in Švice. Primere dokumentov lahko iščete po:

 • državi izdaje dokumenta,
 • naslovu dokumenta,
 • seznamu potnih listin, ki imetniku omogočajo prehod zunanjih meja in neizčrpnemu seznamu znanih fantazijskih in kamuflažnih potnih listov,
 • nacionalnih evidencah izgubljenih, pogrešanih ali ukradenih osebnih dokumentov (osebna izkaznica, potni list, vozniško dovoljenje).

MEPRanking.eu je spletni portal za spremljanje aktivnosti evropskih poslancev v Evropskem parlamentu.