Natisni to stran

Sodobne scenske umetnosti

Zbirko gradiva s področja sodobnih scenskih umetnosti, s poudarkom na sodobnem plesu, smo pričeli ustvarjati v letu 2010. Zbirka sicer pripada Zavodu En-Knap, nahaja pa se v Knjižnici Jožeta Mazovca, kjer vam je na voljo za čitalniško uporabo. Zamisel in koncept zbirke smo pripravili skupaj z Zavodom En-Knap , ki deluje v isti stavbi, v Domu španskih borcev, kot Knjižnica Jožeta Mazovca.
 
V želji, da bi bila zbirka sodobnih scenskih umetnosti obsežna, aktualna in zanimiva, v Mestni knjižnici Ljubljana skrbimo za nabavo tistega tiskanega gradiva, ki se pojavlja na slovenskem trgu s področja plesa in sodobnih scenskih umetnosti. Kupujemo pa tudi knjižno in filmsko gradivo, ki izide v tujini ter tujo periodiko, kot je Ballet Tanz, Dance Theatre Journal in druge naslove s področja kulture. Še posebej smo ponosni na obsežno Oxfordovo International Encyclopedia of Dance v šestih zvezkih.
 
Zbirka vsebuje tudi posnetke plesnih predstav, ki so v postopku digitalizacije in obdelave po enotnih standardih, da bodo na voljo in ogled vsem, ki jih zanima svet plesa in scenskih umetnosti.