Natisni to stran

Premične zbirke

Želite omogočiti v vašem okolju večjo kvaliteto bivanja z dostopom do knjižničnega gradiva?
Mestna knjižnica Ljubljana v ta namen oblikuje premične zbirke, ki vključujejo leposlovno in strokovne gradivo z različnih področij in žanrov.

Ponujamo:

  • strokovno pomoč pri organizaciji izposojevališča premične zbirke
  • strokovno pomoč pri izboru leposlovnega in strokovnega gradiva
  • brezplačno vzpostavitev premične zbirke

Pobudnik za vzpostavitev premične zbirke se seznani s Pravili delovanja premične zbirke in izpolni obrazec.

Mestna knjižnica Ljubljana in pobudnik skleneta Dogovor o upravljanju premične zbirke.

Za organizacijo premične zbirke je potrebno:

  • članstvo pobudnika kot pravne osebe
  • strinjanje s Pravili delovanja premične zbirke
  • določitev skrbnika premične zbirke s strani pobudnika
  • zagotovitev primernega prostora in opreme

Osnovne informacije:

  • kontaktna oseba: Miro Tržan, Služba za pridobivanje in obdelavo gradiva
  • tel. za informacije: 01 308 51 48