Zaključek natečaja Oddaj na natečaj v MKL

V četrtek, 6. junija 2019, smo v Knjižnici Otona Župančiča razglasili prve tri najboljše prispevke natečajev metaFORA, poHAIKUJ in preDRAMI se ter podelili nagrade. Po podelitvi nagrad smo prisluhnili multimedijskemu dogodku z naslovom Rojenice Sojenice, ki je potekal v izvedbi dvojca Bajaté (Maše Budič in Nine Milavec).

Odzivnost mladih, ki je zrasla iz prgišča želje po spodbujanju kreativnosti, nas opogumlja, da nadaljujemo z literarnimi natečaji, ki smo jih povezali pod skupnim imenom Oddaj na natečaj v MKL. V sezoni 2018/2019 smo razpisali natečaj metaFORA za najboljšo kratko zgodbo na temo časa, natečaj poHAIKUj haiku poezije s fotografijo in natečaj dramskega pisanja preDRAMI se, ki je obeležil 60. obletnico pristanka človeka na Luni.

Z natečajem za najboljšo kratko zgodbo metaFORA smo vzpostavili projekt mednarodnega sodelovanja s Knjižnico Vladimira Nazora – Knjižnice grada Zagreba, kjer tovrstni natečaj pripravljajo že vrsto let.

Razpisi vseh treh natečajev so bili odprti od 15. novembra 2018 do 15. marca 2019.

metaFORA

Na natečaj za najboljšo kratko zgodbo metaFORA 2019 – čas beži, ujemi ga v zgodbi, ki ga je Mestna knjižnica Ljubljana razpisala v sodelovanju s Knjižnico Vladimira Nazora – Knjižnice grada Zagreba, je prispelo 44 prispevkov. Zelo nas veseli, da ste se našemu povabilu k sodelovanju odzvali avtorice in avtorji iz celotne Slovenije. S strani fantov smo prejeli 10 prispevkov in s strani deklet 34.

Strokovna žirija v sestavi Marjana Moškrič, Lara Pauković, Damjan Zorc in Primož Vidovič je med 44-ih zgodb izbrala 3 najboljše:

PRVO MESTO
Variacija na čas – Eris Škerl
Čar pripovednega sveta te zgodbe je v njenem liričnem in skrivnostnem vzdušju, ki ga spremlja tenkočutno nizanje sanjskih podob v zabrisanem času in prostoru. Odlikujejo jo izpiljen, poetičen slog in bogate metafore. Eterična pripoved je spletena iz eteričnih podob, ki v medigri zvenijo kot glasbena variacija, po kateri je naslovljena. 

DRUGO MESTO
Karavana – Beti Uršič

Krhko pesniško občutje in spretni dramaturški občutek se dopolnjujeta v umetniško dovršeno črtico. Zelo dober izkoristek teme z dodano vrednostjo: vpeljanim »leitmotivom« karavane. Izstopata tudi živ in komunikativen slog ter smisel za slovnico. Zgodba je zgrajena preprosto (dogodkom iz junakinjinega življenja sledimo v kronološkem zaporedju), a kljub temu ustrezno stopnjuje napetost – vse do močnega, čustvenega, vseeno pa ne sentimentalnega konca.

TRETJE MESTO
Aramorija – Aljaž Božičko
Zgodbo odlikujejo nenavadna perspektiva, spreten pripovedni slog in aktualnost. Domiseln in domišljijski mozaik odseva neko ne tako oddaljeno resničnost. Govori o svetu, v katerem se je potrebno ves čas brezkompromisno boriti in načrtovati, o svetu, kjer sta čas in prostor nedoločena, meje med realnostjo in računalniškimi igrami pa zabrisane. Bralec si lahko z lastno interpretacijo odgovori, ali gre za resnični ali virtualni svet, v katerem je vsak dan nova priložnost.

Vzporedno pa se je zaključil tudi natečaj za kratko zgodbo KRONOmetaFORA 2019 na Hrvaškem. Knjižnica Vladimira Nazora – Knjižnice grada Zagreba, ki je avtorica projekta metaFORA, je zmagovalce razglasila 23. aprila 2019. Žirija, ki so sestavljali Miroslav Mićanović, Aida Bagić, Jelena Zlatar Gambrožić, Tanja Radović in Ines Gverić Korkut je prve tri zmagovalne zgodbe razvrstila tako:

  • Prvo mesto – Marina Hudolin: Ines Gverić Korkut: Vrijeme između Marine
  • Drugo mesto – Mateja Vidulić: Luka
  • Tretje mesto – Sandra Vlašić: Noćna noćurak

poHAIKUj

Na natečaj smo prejeli 100 prispevkov. Sodelovalo je 44 avtorjev in avtoric (26 avtorjev s tremi kompleti, 4 avtorji z dvema kompletoma in 14 avtorjev z enim kompletom). Vsak avtor se je lahko predstavil z največ 3 kompleti fotografije in haikuja. Žirija je izdelke ocenjevala v dveh kategorijah – študentski in dijaški. V vsaki je izbrala prva tri mesta kompletov, poleg tega pa še najboljšo fotografijo in najboljši haiku. S strani fantov smo prejeli 34 prispevkov in s strani deklet 66.

Strokovna žirija v sestavi Alenka Zorman, Janja Jazbec, Marko Lakovič in Ana Skobe je izbrala najboljše:

PRVO MESTO – DIJAKI
Nina Jelovšek
Človek je iskalec in raziskovalec. Neznano ga privlači in vleče naprej. Ta haiku skupaj z zanimivo fotografijo lahko odraža konkretno doživetje: npr. turista, ki se potepa in raziskuje mesto od jutra do večera, se vzpenja »do neba« za še boljši razgled. Lahko pa ga razumemo širše: kot življenje, ki je velika neznanka, vse neznano in novo je skrivnostno in gonilna sila k učenju, nabiranju izkušenj, spoznavanju sveta v vseh razsežnostih, ljudi ter samega sebe. Še večja neznanka je na koncu prehod v neko »drugo« dimenzijo. Stopnice so pot razvoja od otroštva do končne postaje, vse tja do zvezd.

DRUGO MESTO – DIJAKI
Ana Frank Bogataj

Nežen dotik dveh rok, starosti in mladosti, je kakor pravi avtor, poln ljubezni in radosti. Nasprotja, ujeta na fotografiji, starost-mladost, razbrazdana roka-nežna dlan, pričarajo občutek miline in radosti ter nas hkrati opomnijo na mimobežnost in lepoto človekovega obstoja.

TRETJE MESTO – DIJAKI (tudi nagrada za najboljši haiku)
Petra Pogačnik
Vsaka pot se nekje konča ali priključi drugi. Haiku lahko doživimo kot konkretno pot, bodisi preko travnikov in polj bodisi skozi gozd, na goro, v drug kraj, lahko pa vodi tudi v brezpotje. Tam, »na koncu poti«, ko je cilj v najširšem smislu dosežen, se pot po svoje šele začne. Človek najde mir, tišino, zadovoljstvo, celo samega sebe oz. pot vase, razpre krila svojega bivanja. Fotografija metulja na cvetu to prav lepo ponazarja, navezuje se na besedo oz. beseda na prizor iz narave. Metulj bo razprl krila in poletel k drugi cvetici … Še širše pa lahko haiku doživimo tudi kot konec tuzemskega bivanja, polet v neko »drugo«, še bolj neznano dimenzijo.

NAGRADA ZA NAJBOLJŠO FOTOGRAFIJO
Petra Pogačnik

Fotografijo odlikuje nazorno prikazana prostorska globina, to pa je avtor dosegel z motivom slojevitih gora ob sončnem zahodu. Barvna paleta lepo prehaja od najtemnejše spredaj preko nekoliko bolj spranih barv v sredini do najsvetlejše povsem v ozadju. Zanimiv je tudi barvni prehod na nebu, ko se hladna modrina prelije v oranžno toplino sončnega zahoda.

PRVO MESTO – ŠTUDENTI (tudi nagrada za najboljši haiku)
Eva Tomažič
Zanimiv haiku sodobnega časa. Razumeti in doživeti ga je mogoče iz dveh perspektiv: kot hiše v domovini (zlasti počitniški objekti), ki prehajajo v roke drugih lastnikov, tudi tujcev, ali pa kot hiše v tujini, v velemestih, kamor odhaja vse več mladih v iskanju dela in ugodnejših pogojev za življenje, torej v »visoke« hiše. Kontrast med »visok« in »okenci« nam tudi dosti pove, prav tako dobra fotografija. Dano tematiko bi lahko z motivom tujca v nekem trenutku razširili na dandanes še kako aktualna vprašanja priseljevanja in integracije.

DRUGO MESTO – ŠTUDENTI
Ajda Gostinčar

Haiku nakazuje željo po spremembi, luna na fotografiji nas zvabi iz varnega pristana in hkrati kaže pot.

TRETJE MESTO – ŠTUDENTI
Nela Poberžnik

Zanimiv haiku lepo dopolnjuje fotografija, kolaž oz. mozaik obrazov različnih razpoloženj kot prikaz razcepljene osebnosti. Tehnika kolažiranja odraža ekspresiven, svež in kreativni pristop, ki se dobro povezuje z zapisanim haikujem. Človek se namreč tekom življenja neprestano izgrajuje, spreminja, redefinira. Zato vztraja in ostaja mozaik vprašanj.

NAGRADA ZA NAJBOLJŠO FOTOGRAFIJO
Dominik Škrinjar
Haiku spoznanja (do katerega ne pride vsakdo), da se je treba nekje ustaviti in se zadovoljiti s tistim, kar nam je dano in dosegljivo, ne hlepeti po več, ter biti hvaležen za to, kar imamo. Lubja se je mogoče dotakniti skoraj z vsemi čuti. Fotografija mogočnega borovca z obsijanim vrhom nam o tem prav nazorno pripoveduje, tudi posredno in življenjsko.

preDRAMI se

Na natečaj za najboljše dramsko delo (enodejanko), ki je potekal v znamenju 60. obletnice pristanka prvega človeka na Luni je prispelo 6 prispevkov. S strani fantov smo prejeli 2 prispevka in s strani deklet 4. Strokovna žirija v sestavi Simona Hamer, Barbara Kaiser, Rok Bozovičar in Job Fridl Jarc je izbrala tri najboljše:

PRVO MESTO
Sovjeti proti Ameriki – Jošt Vodušek
Sovjeti proti Ameriki je duhovita in politično provokativna dramska miniatura, ki se spogleduje z žanrom mockumentaryja. Skozi bipolarno zastavljene situacije in vešče izpisane dialoge likov, med katerimi srečamo tudi velikane zgodovine, kot sta Nixon in Brežnjev, spremljamo napeto tekmo za prevlado v vesolju. Postopno razgaljanje zavajanj, manipulacij in laži kot glavnega modusa operandi politike (leta 1969 in danes) nas sooči s skorajda ontološkim vprašanjem o tem, kaj je resnica in kaj zgolj dobra inscenacija.

DRUGO MESTO

Sam na Luni – Nina Jelovšek
Domiselna futuristična drama, ki predvideva, da se zgodovina na Zemlji vedno ponovi. Nasprotno pa v vesolju – na Luni vztraja osamljen robot. Ta še kar zapisuje podatke za civilizacijo, ki je več ni. Drama, ki postavlja vprašanje o smislu tehnološkega napredka in zbiranja podatkov, vzbuja emocije, hkrati pa jo odlikuje lahkotnost in naravnost dialogov. Zaključek je logičen in po nostalgičnosti spominja na konec filma E.T.

TRETJE MESTO
Velika Luna – Simon Grad 

Ko se vesoljska ladja približa Luni, njena bližina pri posadki sproža tako občudovanje njene mogočnosti kot tudi paničen strah, ki postopoma prevzema situacijsko atmosfero. A da stvari vidimo drugače kot običajno, jih moramo pogledati od blizu. Velika luna na ravni karakternih (ter razpoloženjskih) potez izriše štiri like in z njihovo jasno določeno pretiranostjo (obsedenostjo z lepim, obupavajočo zaskrbljenostjo, čemerno napadalnostjo ter funkcionalno redkobesednostjo) dosega komične učinke, ki banalizirajo zgodovinsko patino »velikih dogodkov in osebnosti«. Včasih za majhen korak zadostuje zasilni pristanek, tudi če ta ni ovekovečen s fotografijo.

Iskreno se zahvaljujemo tudi vsem podpornikom projekta, ki so prispevali bogate nagrade:

Abstel d. o. o., A1 Slovenija d. d., Cankarjev dom, Concert Freak – Tadej Košmrl s.p., Flegis d. o. o., Kinodvor, Kolosej, Medex, Med in mleko d.o.o., Mega panda d. o. o., Mestno gledališče Ljubljana, Mlekarna Celeia d. o. o., Orel Celje d.o.o., Perpetuum jazzile, Print boks d. o. o., ProAktiv Sport d.o.o., Quo Vadis d. o. o., Slovensko mladinsko gledališče, SNG Drama Ljubljana, Sten d. o. o., Studio Moderna d. o. o., Vivapen d. o. o., ZŠ RS Planica in Žito d. o. o.

Koledar

« December 2020 »
Po To Sr Če Pe So Ne
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

thl

pionirska

BZ-logo


S tem, ko uporabljate spletno mesto, dovoljujete uporabo piškotkov v skladu z našo politiko varovanja zasebnosti. Nastavitve zapri