Na vsebinoNa glavni meni

Elektronski podpis

Elektronski podpis (angl. electronic signature), kot ga opredeljuje Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu (UL RS, 98/04), je niz podatkov v elektronski obliki, ki je vsebovan, dodan ali logično povezan z drugimi podatki (npr. z elektronskim dokumentom), in je namenjen preverjanju pristnosti teh podatkov in identifikaciji podpisnika. Poznamo ga tudi pod izrazom varen elektronski podpis.

Zagotavljati mora:

  • avtentičnost (verjamemo, da je podpisnik res tisti, za kogar se proglaša);
  • podpisa se ne da ponarediti;
  • podpisa se ne da kopirati;
  • podpisanega dokumenta se ne da spremeniti;
  • podpisa se ne da zanikati (podpisnik ne more reči, da ni on podpisal dokumenta).

Po slovenski zakonodaji je enakovreden lastnoročemu podpisu:
“Varen elektronski podpis, overjen s kvalificiranim potrdilom, je glede podatkov v elektronski obliki enakovreden lastnoročnemu podpisu ter ima zato enako veljavnost in dokazno vrednost.” (ZEPEP-UPB1, UL RS, 98/04, 15. člen)

Elektronsko kvalificirano potrdilo (certifikat) oz. spletni e-podpis omogoča tudi hitro, enostavno, cenejše, preglednejše, preprosto in varno opravljanje storitev spletnega bančništva s katerega koli računalnika, priključenega na internet, 24 ur na dan in 365 dni na leto.

Varen elektronski podpis je elektronski podpis, ki izpolnjuje naslednje zahteve:

  • da je povezan izključno s podpisnikom,
  • da je iz njega mogoče zanesljivo ugotoviti podpisnika,
  • da je ustvarjen s sredstvi za varno elektronsko podpisovanje, ki so izključno pod podpisnikovim nadzorom,
  • da je povezan s podatki, na katere se nanaša, tako da je opazna vsaka kasnejša sprememba teh podatkov ali
  • povezave z njimi.

Kaj potrebujem za pridobitev?

Vsi izdajatelji digitalnih podpisov v Republiki Sloveniji:

Cene spletnih digitalnih potrdil

Cene spletnih digitalnih potrdil v Sloveniji registrtoranij overoviteljevVir: SiOL.net

Postopek pridobitve spletnega potrdila za fizične osebe

Fizična oseba, ki želi pridobiti digitalno potrdilo SIGEN-CA prinese izpolnjen zahtevek, skupaj z veljavnim uradnim dokumentom s sliko na prijavno službo, le-ta ga po preverjanju verodostojnosti podatkov iz zahtevka posreduje izdajatelju SIGEN-CA, ki deluje pod okriljem Ministrstva za javno upravo.

Slednji vse potrebne podatke za uspešen prevzem najkasneje v roku 10 dni od odobritve zahtevka posreduje po dveh komunikacijskih poteh: referenčno številko na elektronski naslov bodočega uporabnika in avtorizacijsko kodo s poštno pošiljko na izbrani naslov bodočega imetnika. S pomočjo obeh številk in navodil za uporabo spletnih digitalnih potrdil imetnik nato prevzame svoje digitalno potrdilo.

 Vir: sigen-ca.si

Digitalno potrdilo velja pet let. Vlogo za novo potrdilo lahko imetnik vloži elektronsko tako, da v zadnjih dveh mesecih pred potekom veljavnosti obstoječega potdila izpolni elektronski zahtevek, ga digitalno podpiše s še veljavnim potrdilom SIGEN-CA za fizične osebe, ter odda.
Digitalno potrdilo SIGEN-CA je možno tudi preklicati.

Več informacij o delovanju tehnologije elektronskega poslovanja in elektronskega podpisa si lahko ogledate na spletni strani overitelja digitalnih podpisov Sigen CA.


Medijske informacije, vezane na elektronski podpis: