Na vsebinoNa glavni meni

Knjižničarstvo

Slovenija

Narodna in univerzitetna knjižnica Nacionalna knjižnica Republike Slovenije in največja knjižnica v državi, s sedežem v Ljubljani.

Univerzitetna knjižnica Maribor Knjižnica, ki deluje v sklopu Univerze v Mariboru.

Centralna tehniška knjižnica UL Zagotavlja knjižnične vire in storitve za področje naravoslovja in tehnologije za potrebe Univerze v Ljubljani.

IZUM Institut informacijskih znanosti s sedežem v Mariboru.

Zveza bibliotekarskih društev Slovenije Prostovoljno, nevladno in nepridobitno strokovno združenje, ki povezuje društva in posameznike s področja knjižnične in informacijske dejavnosti doma in v tujini.

Društvo bibliotekarjev Ljubljane Prostovoljna, samostojna in nepridobitna strokovna organizacija knjižničarskih delavcev, ki deluje na območju upravnih enot: Cerknica, Domžale, Grosuplje, Hrastnik, Kamnik, Kočevje, Litija, Ljubljana, Logatec, Ribnica, Trbovlje, Vrhnika ter Zagorje ob Savi.

Sekcija za splošne knjižnice pri ZBDS Promovira dejavnost in pomen splošnih knjižnic, pospešuje njihov strokovni razvoj, povezuje knjižničarje v nacionalnem in mednarodnem okolju ter skrbi za ugled bibliotekarske stroke in knjižničarjev.

Združenje splošnih knjižnic Slovenije Povezuje slovenske splošne knjižnice in zastopa njihove interese na področju politik, strategij in upravljanja.

dLib.si: Digitalna knjižnica Slovenije Knjižnica na spletu, ki prinaša pisne kulturne zaklade Slovenije, redkosti, ki jih hranimo v NUK in v drugih slovenskih knjižnicah. Omogoča tudi dostop do aktualnih strokovnih člankov in drugih celotnih besedil.

Slovenska bibliografija Portal, ki združuje bibliografske zapise o knjigah, časnikih in časopisih, muzikalijah, zvočnih posnetkih, kartografskem in slikovnem gradivu in člankih.

Slovenska biografija zbrana in urejena na enem mestu.

Revija Knjižnica je je znanstvena revija za področje bibliotekarstva in informacijske znanosti. Izdajata jo Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (ZBDS) in Narodna in univerzitetna knjižnica (NUK).

Knjižničarske novice Informativni bilten, ki seznanja slovenske knjižnične delavce s tekočimi dogajanji in novostmi v stroki.

CeZaR Center za razvoj knjižnic pri Narodni in univerzitetni knjižnici spremlja delovanje in razvoj knjižnic, ki opravljajo knjižnično dejavnost kot javno službo.

Knjižnice osrednjeslovenske regije

Knjižnica Domžale / Cankarjeva knjižnica Vrhnika / Mestna knjižnica Grosuplje / Knjižnica Litija / Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik / Knjižnica Logatec / Knjižnica Medvode / Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica

Tujina

IFLA

IBBY

American Library Association

Seznam vseh digitalnih knjižnic