Na vsebinoNa glavni meni

Kompetenčni centri

Kompetenčni centri skrbijo za poglobljeno poznavanje, razvoj in optimizacijo delovanja določenega področja ali storitve v mreži splošnih knjižnic na nacionalni ravni. Vpeljujejo nove skupne strokovne in razvojne rešitve z ustrezno usposobljenim kadrom in specializirano zbirko knjižničnega gradiva ter izobražujejo knjižnično osebje.

Delujejo v skladu s predpisi za področje knjižnične dejavnosti, strokovnimi priporočili in standardi za splošne knjižnice in strateškimi dokumenti razvoja slovenskih splošnih knjižnic. Ustreznost delovanja kompetenčnega centra spremlja Komisija za kompetenčne centre pri Združenju splošnih knjižnic, ki vsake tri leta preveri uresničevanje ciljev in doseganje pričakovanih učinkov vseh kompetenčnih centrov. Komisija je decembra 2021 imenovala dva kompetenčna centra Mestne knjižnice Ljubljana, ki bosta delovala na nacionalnem nivoju.

Učni center

Učni center Mestne knjižnice Ljubljana je pridobil naziv kompetenčni center za stalno strokovno izobraževanje in usposabljanje knjižničarjev in strokovne javnosti ter predstavlja pomemben element njihovega kariernega razvoja. Deluje kot središče znanja in oblikovanja razvojnih smernic na svojem specializiranem strokovnem področju. Pridobivanje novih in posodobitev obstoječih znanj izboljšuje kompetence vsakega knjižničarja in celotne knjižnice in s tem omogoča poglobljeno strokovno in učinkovito delovanje ter razvoj splošnih knjižnic, da bodo lahko služile svoji lokalni skupnosti in odgovarjale na vse vrste izzivov.

Učni center je v prvi vrsti namenjen izobraževanju in usposabljanju za delo v splošnih knjižnicah in s svojim delovanjem dopolnjuje izobraževalne programe NUK-a, IZUM-a, ZBDS in drugih deležnikov na področju strokovnega izpopolnjevanja knjižničarjev in druge strokovne javnosti.

Pionirska

Pionirska – Center za mladinsko književnost in knjižničarstvo kot kompetenčni center skrbi za diseminacijo rezultatov strokovnega in raziskovalnega dela na področju mladinskega knjižničarstva in promocije branja, izmenjavo znanj in strokovnih pogledov mladinskega knjižničarstva z drugimi sorodnimi področji in skupen razvoj bibliopedagoških aktivnosti. Povezuje strokovno javnost, starše in mlade bralce, neguje bogato tradicijo in raziskuje nove možnosti širjenja kvalitetne literature za otroke in mladino, deluje kot promotor branja in bralne kulture z izdajo Priročnika za branje kakovostnih mladinskih knjig ter s podeljevanjem znaka za kakovost in priznanj zlata hruška.