Pravilniki

Armen Instituts Commission: Instruction… 1866

Aushilfscassa-Vereines in Laibach: Statuten 1856

Casino Verein (Laibach): Statuten 1873

Cesarske kraljeve državne gimnazije na Kranjskem: Disciplinarni red 1890

Creditvereines der krainischen Sparcasse in Laibach: Instruction 1840

Delavski bolniški zavod c. kr. tobačne tovarne v Ljubljani: Štatut 1906

Deželno stolno mesto Ljubljana: Dimnikarski red 1898

Deželno stolno mesto Ljubljana: Fiaker Ordnung 1909

Deželno stolno mesto Ljubljana: Odredbe za uporabo javnih in zasebnih ledenic v Ljubljani 1910

Deželno stolno mesto Ljubljana: Red za letne in tedenske sejme…. 1891

Deželno stolno mesto Ljubljana: Tržni red za tedenske sejme… 1910

Društvo mestnih upokojencev: Pravila 1932

Električna cestna železnica v Ljubljani: Službena določila 1909

Ersten allgemeinen Versicherungsbank Slovenija: Statuten 1872

Gremiums der Kaufleute in Laibach: Statuten 1881

Handausgabe der Gesetze und Verordnungen für Krain 1868

Handausgabe der Gesetze und Verordnungen für Krain 1873

Handels-Kranken- und Pensions- Vereines in Laibach: Statuten 1870

Hera stavbna registrovana zadruga z o. z. v Ljubljani: Pravila 1925

I. allgemeinen Beamten-Vereines der österreichisch-ungarischen Monarchie in Laibach: Statut 1881

Ispişek is postave zola in dershavine samoprodaje in is strahovavne postave sa perhodkov prestope : sa rabo vikshim sosésk 1838

Juristische Gesellschaft in Laibach: Statuten-Entwurf 1861

K. K. Tabakfabriken: Arbeitsordnung 1900

Kmetijska družba v Ljubljani: Pravila 1933

Krainischen Industrie Gesellschaft: Statuten 1869

Krainischer Jagdschutz-Verein 1891

Laibacher Stadwache: Dienstes Instruction 1869

Laibacher Turnvereins: Grundgesetz 1863

Laibacher Volksküche: Geschichte 1887

Ljubljanski športni klub: Pravila 1909

Ljubljansko prostovoljno gasilno in reševalno društvo: Pravila 1907

Ljubljansko uradniško društvo: Pravila 19??

Magistrat glavnega mesta Ljubljana: Določila o preskrbninskih užitkih mestnim delavcem in drugim proti dnevnej plači službujočim osebam ter njih vdovam in sirotam 1892-1920

Magistrat glavnega mesta Ljubljana: Dopolnilno navodilo za mestno knjigovodstvo ljubljansko 1893

Magistrat glavnega mesta Ljubljana: Gemeinderath der Landes-Hauptstdat Laibach 1876

Magistrat glavnega mesta Ljubljana: Geschaeftsordnung für den Gemeinderath der Landes-Hauptstdat Laibach 1850


Magistrat glavnega mesta Ljubljana: Navodilo za mestno blagajnico ljubljansko 1893

Mestna hranilnica ljubljanska: Pokojninski pravilnik 1908

Mestna klavnica v Ljubljani: Pravilnik 1927

Mestna občina Ljubljana: Delavski red za mestne delavce 19??

Mestna občina Ljubljana: Izvleček iz pravilnika o gradbenih taksah mestne občine ljubljanske 1939

Mestni delavski odbor: Pravilnik za mestni delavski odbor 19??

Mestni dom: Hišni red 1899

Mestni pogrebni zavod v Ljubljani: Cenik in ceremonijel 191?

Mestni pogrebni zavod v Ljubljani: Pravila 1915

Mestni vodovod: Določila o dobivanju vode iz vodovoda mesta ljubljanskega 1890

Narodna čitalnica Ljubljana: Pravila 1880

Nauk slovenskim županom 1880

Obrtniška stavbna zadruga r.z.z.o.z. v Ljubljani: Pravila 1927

Podporno društvo delavcev in delavk v ljubljanski tobačni tvornici: Spominska knjižica 1912

Podporno društvo slepih v Ljubljani: Pravila 1920

Schützen-Vereines in Laibach: Statuten 1852

Slovensko društvo v Ljubljani: Postave 1848

Slovensko učiteljsko društvo (Ljubljana): Pravila 1874

Slovensko učiteljsko društvo (Ljubljana): Pravila 1899

Spar- und Vorschuss-Consortium des I. allgemeinen Beamten-Vereines der österreichisch-ungarischen Monarchie in Laibach: Statut 1875

Spar-Casse in Laibach: Statuten und Geschäftsordnung 1826

Splošno delavsko napredno-izobraževalno, pravovarstveno in podporno društvo za Kranjsko: Pravila 1895

Telovadno društvo Sokol Ljubljana: Pravila 1888

Vereines zur Unterstützung dürftiger Schüler an der kais. königl. Ober-Realschule zu Laibach: Statuten 1875

Zadruga gostilničarjev, krčmarjev, kavarnarjev, žganjetočnikov in skuharjev v Ljubljani: Pravila 1893

S tem, ko uporabljate spletno mesto, dovoljujete uporabo piškotkov v skladu z našo politiko varovanja zasebnosti. Nastavitve zapri