Napovednik

47. cikel Strokovnih sred se bo posvetil predvsem bralcu in njegovim individualnim bralnim izhodiščem v okviru možnosti, ki jih ponuja knjižničarstvo znotraj usmeritve: »prava knjiga pravemu bralcu ob pravem času«.

Program Strokovnih sred za leto 2019