Napovednik

45. cikel Strokovnih sred se bo osredotočil na različne skupine uporabnikov knjižnic - družine, šolarje, mlade in mlade odrasle.

Program Strokovnih sred za leto 2018