četrtek, 10. februarja 2022

6. natečaj Branju prijazna občina

Združenje splošnih knjižnic, Skupnost občin Slovenije in Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije ponovno vabijo občine k prijavi na natečaj, na katerem se bodo potegovale za naziv Branju prijazna občina.

Natečaj bo potekal med 8. februarjem in 30. septembrom 2022, podelitev nazivov pa bo 3. decembra 2022. V preteklih letih je uspešno spodbudil občine k aktivnejši vlogi v lokalni skupnosti, kjer z različnimi aktivnostmi in ukrepi dosegajo izboljšanje bralne pismenosti, spodbujanje branja in razvoj bralne kulture. Od leta 2017 je naziv pridobilo že 52 občin.

Besedilo natečaja ter ostale podatke lahko najdete na strani ZSK.