ponedeljek, 13. decembra 2021

Anketa za študente

Na Oddelku za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo FF, Univerza v Ljubljani so pri predmetu Uvod v znanstveno delo pod mentorstvom doc. dr. Tanje Merčun Kariž pripravili anketo, s katero želijo preveriti, kako splošne knjižnice uporabljajo študentje. K reševanju ankete vabimo vse študente, tako uporabnike splošnih knjižnic kot tudi neuporabnike.

Rezultati ankete bodo uporabljeni v pedagoške in znanstveno-raziskovalne namene, njihovi izsledki pa bodo dragoceni uvid v razumevanje razmišljanja, želja in potreb študentov.

Anketni vprašalnik je dostopen do 7. 1. 2022.

Reši anketo