sreda, 5. oktobra 2022

IN MEMORIAM: Andrej Savnik (1980–2022)

Zapustil nas je dragi kolega Andrej Savnik, knjižničar, poliglot, bibliofil. Andrej je prišel v Mestno knjižnico Ljubljana decembra leta 2016. Pred dokončno ustalitvijo v enoti Slovanska knjižnica spomladi leta 2019, je opravljal knjižničarska dela v štirih območnih enotah, Knjižnici Šiška, Knjižnici Oton Župančič, Knjižnici Prežihov Voranc in Knjižnici Bežigrad. V tem času je dodobra spoznal delovne procese v splošni knjižnici in si privzgojil izrazit občutek pripadnosti knjižničarskemu poklicu.

Andrej se je vidno odlikoval pri delu na informacijah in evidenci izposoje Slovanske knjižnice, ki jo je neformalno vodil. Delo z zahtevnimi uporabniki je jemal kot izziv in priložnost, ki, kakor se je sam izrazil, knjižničarjem omogoča razvijanje lastne kreativnosti. Uporabnikom je vedno nudil bistveno več, kakor so si sami nadejali, zelo pogosto so se tudi najzahtevnejši uporabniki čudili njegovi delovni vnemi in prizadevnosti. Korektnost do bralcev in bralk je bila enakovredna občutku za kolegialnost do sodelavk in sodelavcev. V strokovnih vprašanjih je bil vedno pripravljen pomagati, uspešno je uvajal nove sodelavce in študente v delo z uporabniki in gradivom.

Andrej se je ponašal z izjemnim občutkom za delovno etiko – bil je izredno marljiv, pri delu natančen in dosleden. Vpeljal je vrsto dobrodošlih sprememb v delovnem procesu naše knjižnice, v času pandemije pa je pomagal prilagajati njeno delovanje neznosni dinamiki spreminjajočih se odlokov in si obenem prizadeval za čim večjo dostopnost knjižničnega gradiva.

V zadnjih treh letih je bil Andrej skrbnik posebne zbirke miniaturnih knjig dr. Martina Žnideršiča, ki velja za eno večjih tovrstnih zbirk v srednji Evropi. Andrej je zgledno, v vseh pogledih optimalno skrbel za zbirko, jo skrbno urejal in promoviral s priložnostnimi razstavami.

Andrej je tekoče govoril nemščino, angleščino in japonščino, v zadnjem času, ko ga je zahrbtna bolezen prikovala na dom, pa se je učil tudi švedščine in kitajščine. Jezikovna okretnost je botrovala lahkotnosti, s katero je navezoval stike s tujimi raziskovalci, prevajalci, strokovnimi kolegi in predstavniki tujih veleposlaništev. Obiskovalcem iz tujine je uspešno predstavljal delovanje in posebnosti naše knjižnice ter znal poiskati možnosti za partnerska sodelovanja. Obvladovanje nemščine je botrovalo dobremu opravljanju nalog, ki so bile povezane s starejšim fondom Slovanske knjižnice in domoznanstvom Ljubljane.

Andrej je sodeloval tudi v dejavnostih za otroke in prav na tem področju je v Mestni knjižnici Ljubljana opravil zelo pomembno delo. Posodobil je format in vsebino informativnih knjižic v zbirki Kulturna dediščina za družine in pripravil dva naslova v zbirki, Ljubljanske perice in Otroštvo v rimski Emoni. S tem je prispeval k popularizaciji domoznanskih vsebin za najmlajše, s sodelovanjem v izobraževalnem projektu Raziskujmo skupaj pa je aktivno prispeval tudi k usposabljanju ljubljanske mladine za raziskovalno delo.

Med sodelovanji z zunanjimi partnerji knjižnice velja omeniti predvsem članstvo v delovnem odboru za organizacijo kulturnih in protokolarnih dogodkov ob 200-letnici Kongresa sv. Alianse, ki so jo v Občini Dol praznovali leta 2021. Ob tej priložnosti je napisal članek Baroni Erbergi in dolski dvorec v knjižnem gradivu iz zbirke Slovanske knjižnice, ki je bil istega leta objavljen v občinskem zborniku.

S priložnostnimi knjižnimi razstavami je izkazoval svojo veliko ljubezen do knjig, ki ga je v življenju najbolj zaznamovala. Ni naključje, da je zapustil obširno knjižno zbirko, ki poleg leposlovnih in jezikoslovnih del obsega tudi knjige o zgodovini, umetnosti in zemljepisu. Bogata zbirka potopisov priča o tem, da je bil Andrej svetovljan, ki je prepotoval velik del Evrope in vzhodne Azije. Zlasti dežele vzhodne Azije so ustrezale njegovemu notranjemu občutku za red, disciplino in osebno dostojanstvo.

Kot velik ljubitelj dežele vzhajajočega sonca je izkoristil vsako priložnost za promocijo japonske kulture. Kot primer naj navedem nastop na okrogli mizi z naslovom Ženske v kitajski in japonski književnosti, ki se je marca 2018 odvila v okviru projekta Mesto bere v Trubarjevi hiši literature, japonsko kulturo pa je promoviral še na številnih drugih prireditvah za otroke in odrasle.

Andrej je z nalezljivim entuziazmom navduševal svoje sodelavce za različna kulturna in politična vprašanja in nam širil obzorja znanja, bil pa je tudi neizčrpen vir duhovitih dovtipov in anekdot. Za vsako okoliščino je znal najti primerno šalo.

Andrej je bil predan sodelavec in zaveden in ponosen knjižničar. Njegova smrt je naredila v naši sredi vrzel, ki jo bo težko zapolniti.