sreda, 1. februarja 2023

In memoriam: Vilenka Jakac Bizjak

Odšla je naša sodelavka v pokoju Vilenka Jakac Bizjak (1950–2023).

Leta 2006 je postala direktorica takrat še samostojne Knjižnice Otona Župančiča in vodila preselitev knjižnice na sedanjo lokacijo. Ob združitvi v Mestno knjižnico Ljubljana je postala vodja knjižnice, v kateri je delala do upokojitve leta 2012.

Po izobrazbi prof. primerjalne književnosti in francoščine je bila vrsto let zaposlena v Narodni in univerzitetni knjižnici kot strokovna direktorica in vodja Centra za razvoj knjižnic.

Bila je članica Nacionalnega sveta za knjižničarstvo, članica Komisije za informacijsko infrastrukturo na Ministrstvu za šolstvo, znanost in šport, predsednica Koordinacijskega sveta za vsebinska vprašanja gradnje Univerzitetne knjižnice Ljubljana in predsednica Kalanovega sklada pri Zvezi bibliotekarskih društev Slovenije. Objavila je več kot štirideset strokovnih člankov v slovenskih in tujih publikacijah. Leta 1997 je prejela Čopovo diplomo, leta 2003 tudi nagrado Kalanovega sklada.

Sodelavci se je bomo spominjali po aktivnem sodelovanju v stroki in toplini ter jo ohranili v najlepšem spominu.