torek, 22. junija 2021

MKL s predstavnico v ENSULIB IFLA

V Mestni knjižnici Ljubljana se zavedamo svoje vloge največje slovenske splošne knjižnice in delujemo povezovalno tudi na nacionalnem in mednarodnem nivoju. Smo člani mednarodnega združenja bibliotekarskih društev in ustanov IFLA (International Federation of Library Associations), organizacije ki zastopa interese bibliotekarske in informacijske stroke, knjižnic in drugih organizacij na področju izvajanja informacijskih storitev in uporabnikov teh storitev.

Redno se vključujemo v aktivnosti njenih delovnih teles, predvsem preko strokovnih sekcij, v petih smo tudi redna članica: Sekciji knjižnic za otroke in mlade odrasle, Sekciji za knjižnične storitve za ljudi z oviranostmi, Sekciji metropolitanskih knjižnic, Sekciji splošnih knjižnic in Sekciji za okolje, trajnostni razvoj in knjižnice.

V letu 2020 so nas kot eno izmed mednarodno prepoznavnih knjižnic, ki deluje na področju zelenih knjižnic, povabili tudi k podpri pri ustanovitvi nove sekcije za okolje, trajnostni razvoj in knjižnice (IFLA Environment, Sustainability and Libraries Section – ENSULIB). Sekcija je uspešno zaživela v letu 2021, ko so potekale tudi volitve za člane organov in delovnih teles pri IFLI za obdobje 2021 – 2025. Med člane odbora strokovne sekcije ENSULIB je bila izvoljena mag. Ana Zdravje, vodja Knjižnice Šentvid – zelene knjižnice, ki je del mreže MKL.

Knjižnica Šentvid je ob prenovi prostorov in opreme leta 2014 dobila tudi novo podobo in poslanstvo – postala je zelena knjižnica. V skladu s svojim nazivom med drugi skrbi za zbirko gradiva s področja ekologije, redno organizira Eko teden z dogodki za odrasle in otroke, s katerimi opozarja na okolje in prostor, v katerem živimo.

V letu 2019 je Knjižnica Šentvid sodelovala tudi na natečaju za najboljšo zeleno knjižnico (IFLA Green Library Award), in se s predstavitvijo svoje realizacije koncepta zelene knjižnice uvrstila med pet najboljših zelenih knjižnic na svetu. Nagrado združenje IFLA od leta 2016 podeljuje za najboljšo predstavitev zelene knjižnice, ki sporoča njeno zavezanost trajnostnemu ohranjanju okolja in ozaveščanju glede vodilne družbene vloge knjižnic pri okoljski vzgoji.

V svetu že dodobra uveljavljeni koncept zelene knjižnice, ki zaznamuje sodobne knjižnice 21. stoletja, je prva v Sloveniji načrtno vpeljala ravno vodja Knjižnice Šentvid, mag. Ana Zdravje.