sreda, 1. junija 2022

Odprtje posebne zbirke varuha človekovih pravic v Knjižnici Bežigrad

V sredo, 1. junija, smo v Knjižnici Bežigrad otvorili posebno zbirko Varuha človekovih pravic, ki bo dostopna vsem našim uporabnikom.

V uvodnem nagovoru je varuh Peter Svetina poudaril, da je institucija Varuha v skoraj treh desetletjih ustvarila bogato in raznoliko interno zbirko literature o različnih vidikih človekovih pravic. »Ugotovili smo, da je po ukinitvi Informacijskega urada Sveta Evrope v Sloveniji pred 12 leti, nastala velika vrzel glede dostopnosti javnosti do različnih gradiv o človekovih pravicah. Kljub temu, da je na svetovnem spletu možno najti marsikatero informacijo ali podatek, sem prepričan, da je dostop do literature tudi v tiskani obliki v knjižnicah, za bralke in bralce izrednega pomena ter velika dodana vrednost,« je povedal varuh.

Številne knjige, ki so dobile mesto v Knjižnici Bežigrad pred tem niso bile dostopne splošni javnosti v Sloveniji, sedaj pa so na voljo vsem zainteresiranim bralkam in bralcem. »Ideja, da kot nacionalna institucija za človekove pravice, ki v državi skrbi za spodbujanje in varstvo človekovih pravic, prispevamo k dostopnosti širše javnosti do strokovne literature o človekovih pravicah, je pri nas zorela več let. Vesel sem, da se je Knjižnica Bežigrad pozitivno odzvala na našo pobudo. Zavedati se namreč moramo, da sta dostop do informacij in svoboda izobraževanja pomembni človekovi pravici. Te niso samoumevne, zato je prav, da se o njih izobražujemo. Upam, da bo ta zbirka v pomoč obiskovalcem knjižnice, da bodo lahko še bolje spoznali in se zavedali pomena človekovih pravic, tudi svojih, v sodobni družbi,« je ob otvoritvi še dejal varuh človekovih pravic Peter Svetina.

Direktorica Mestne knjižnice Ljubljana Teja Zorko je izrazila zadovoljstvo nad novo zbirko, ki se nahaja v prvem nadstropju knjižnice Bežigrad. “Veseli me, da smo z današnjim dnem bogatejši še za eno pomembno tematsko zbirko, ki je rezultat sodelovanja Mestne knjižnice Ljubljana in Varuha človekovih pravic. Varuhova zbirka obsega kar 230 naslovov in se bo v prihodnje še dopolnjevala. Zajema gradivo, ki vsebinsko pokriva področja enakih možnosti, delovnopravnih razmer, dostojanstva in osebnostnih pravic, nacionalnih in etničnih skupnosti, okolja in prostora, omejitev osebne svobode, pravice otrok, pravosodja, socialne varnosti, svobode vesti in izražanja, šolstva, skratka številnih vsebin, ki bodo pomembno dopolnile kvaliteto naše zbirke in omogočale uporabnikom seznanjanje s tehtnimi, včasih tudi perečimi temami, s katerimi se soočajo v vsakodnevnem življenju,« je njeno vsebino opisala Teja Zorko.