sreda, 12. maja 2021

Posvetovanje Knjižnica, srce mesta: Zelena knjižnica 2021

Vabimo vas na strokovno posvetovanje ‘Knjižnica, srce mesta: Zelena knjižnica’, ki bo v četrtek, 20. maja 2021, s pričetkom ob 9. uri na Zoom aplikaciji. Prijavnico pošljite na ucni.center@mklj.si, najkasneje 7 dni pred pričetkom posvetovanja.

Šesto mednarodno enodnevno strokovno posvetovanje Mestne knjižnice Ljubljana ‘Knjižnica, srce mesta’ 2021 bo posvečeno zelenim knjižnicam. Zelene knjižnice v času pomembnosti zelenih trendov oziroma trajnostne okoljske politike v sodobnem času vedno bolj pridobivajo na pomenu v svetu. Zavezane so trajnostnemu ohranjanju okolja in ozaveščanju glede vodilne družbene vloge knjižnic pri okoljski vzgoji.

Program posvetovanja

8.45 – 9.00

Registracija udeležencev
Moderator posveta Rok Dežman

9.00 – 9.15

Uvodni pozdravi: mag. Teja Zorko, direktorica MKL
mag. Mateja Demšič, Mestna občina Ljubljana, Oddelek za kulturo

9.15 – 10.55

Zelene knjižnice in trajnostni razvoj (»zelena gradnja«):

9.15 – 9.45

Nataša Jazbinšek Seršen, Mestna občina Ljubljana,
Oddelek za varstvo okolja

9.45 – 10.05

dr. Petra Hauke, IFLA, Berlin, Nemčija

10.05 – 10.25

dr. Matej Nikšič, Urbanistični inštitut Republike Slovenije

10.25 – 10.40

Diskusija

10.40 – 10.55

Odmor

11.00 – 12.30

IFLA, koncept zelenih knjižnic v regiji

11.00 – 11.20

Mikolasek Zsófia, József Attila County and Town Library, Tatabánya, Madžarska

11.20 – 11.40

Ana Rubić, Hrvatsko knjižničarsko društvo, delovna skupina za zelene knjižnice, Zagreb
dr. Ksenija

Tokić, Knjižnica na Institutu za turizam, Zagreb

11.40 – 12.00

mag. Ana Zdravje, Mestna knjižnica Ljubljana, Knjižnica Šentvid

12.00 – 12.15

Diskusija

12.15 – 12.30

Odmor

12.30 – 14.30

Zelene knjižnice in zeleno gibanje v praksi

12.30 – 12.45

Andreja Silić Švonja, Gradska knjižnica Rijeka

12.45 – 13.00

Edita Bačić, Komisija za pravne i srodne knjižnice HKD
Ana Rubić, Hrvatsko knjižničarsko društvo, delovna skupina za Zelene knjižnice, Zagreb

13.00 – 13.15

Marijana Korotaj, Knjižnica Franca Ksavra Meška, Ormož

13.15 – 13.30

Mojca Košmrlj, Vrtec Miškolin, Ljubljana

13.30 – 13.45

Manca Kavčič Zupan, OŠ Ledina, Ljubljana

13.45 – 14.00

mag. Darja Silan, Gimnazija Jožeta Plečnika, Ljubljana

14.00 – 14.15

Rosana Sluga Štih, Ustvarjalni kotiček, Ljubljana

14.15 – 14.30

Zaključek

 

Pregled vseh izobraževanj je v katalogu izobraževanj Učnega centra.