Pionirska

Arhiv gradiva Strokovnih sred

Priprava Priročnika za branje kakovostnih mladinskih knjig zahteva veliko branja, premisleka in uredniškega časa, zato Priročnik izide leto dni kasneje od izida knjig. Za premostitev vam ponujamo seznam naslovov iz tekoče knjižne produkcije, ki jih priporočamo za umestitev v knjižnično zbirko. Knjigometer posodabljamo do dvakrat na mesec.

 

PRIPOROČENE NOVOSTI
48. cikel Strokovnih sred bo, poleg rednih tem informativnega dela (Ob začetku nove bralne sezone, MEGA kviz, Priročnik in pogovor z dobitniki priznanj zlata hruška 2019), z osrednjim aprilskim simpozijem obeležil 10. obletnico podelitve priznanj zlata hruška.

Program Strokovnih sred za leto 2020

 

 

Knjiga te čaka. Poišči jo!

risani film o postavitvi gradiva na oddelku za otroke in mladino


Živjo, Zemljani!

Kaj počnem?

Ravno ste me zalotili pri branju. Ampak, ne se bat, nič me ne motite – nasprotno: celo malo bolj SEM, kadar ste vi tukaj, pa še malo bolj sem Z VAMI, kadar berem!


Ampak, pejmo lepo po vrsti!

Ime mi je Mojca in smo v krasni stavbi, kjer hranijo goro knjig. No, saj hranijo tudi druge stvari, kot so glasba na cedejkah in filmi na devedejih, ampak jaz bom govorila kar knjiga, saj vse te stvari nosijo sporočila o tem, kar človek že ve in zna in sporočila, ki so nastala v človekovi domišljiji. Le napisana so na različne način in na različne podlage.


Tega pa je ogromno!

Zato si knjižničarji izmišljujejo take razdelitve knjig, s katerimi lahko iz tega velikega kupa vsak najde tisto, kar potrebuje ali želi.


Zdaj ste z mano na oddelku za otroke in mladino – torej je knjižnica razdelila knjige najprej na najlepše – te, med katerimi ste – in na vse ostale; no, hecam se, tudi na drugih oddelkih so lepe knjige, ampak te tukaj so res dobre, berite jih!


Po pravilu so v knjižnicah knjige razdeljene na dva dela: na eni strani so tiste, v katerih je zapisano to, kar človek že ve in zna, na kratko: poučne, na drugi strani pa tiste, v katerih ustvarja človekova domišljija nove svetove, na kratko: leposlovne.


Da vas še enkrat spomnim: kadar rečem "knjige", v resnici mislim tudi na vse ostalo gradivo v knjižnici, ne glede na to, na kakšno podlago je sporočilo zapisano ali vgravirano ali posneto ali shranjeno, pa če se še vi kaj podobnega spomnite.


Predstavljajte si, da je knjižnica brezmejno vesolje človekovih sporočil v katerem so ozvezdja in v njih osončja, v njih pa milijarde nebesnih teles. In še naprej si predstavljajte, da se z mano v knjižni raketi odpeljete med ozvezdja, kakor so postavljena na tem oddelku.


Najprej ozvezdje številka 0. Leži nekako v sredi vesolja in bi ga lahko obiskala tudi na koncu. Je kot ogromna vesoljska postaja ali vozlišče, kjer se zbira vse, kar človek vé in zna. Tu so leksikoni in enciklopedije. Tukaj imajo svoje mesto tudi knjižnice in računalništvo.


Zdaj se pred nami razprostira prvo od velikih ozvezdij, to je ozvezdje številka 1. V njem so zbrana iskanja odgovorov na vprašanja: zakaj in čemu nekaj obstaja, zakaj nekaterim stvarem rečemo, da so dobre, da so lepe ali da so pravilne. To je ozvezdje modroslovnih ved. Verjetno je to tudi rojstni kraj vprašaja.


Ozvezdje s številko 2 predstavlja svet verstev in mitologij. V njem si človek ureja odgovore iz prvega ozvezdja in jih oblikuje v odnose do sveta in do soljudi. To je rojstni kraj besed prosim in hvala, to ozvezdje je zibelka človekovih kultur.


In že nas naša knjižna raketa pelje v ozvezdje številka 3, v svet družboslovnih ved. Tu si človek ureja skupno življenje na zemlji kot so družina, sorodstvo, mesta, države ali kake svetovne organizacije. To ozvezdje je rojstni kraj klicaja, pa šole, politike, demokracije in človekovih pravic.


Ko zapustimo ta razburljivi svet, se pred nami razprostre eno najlepših ozvezdij v vesolju. Nosi številko 5 in predstavlja naravoslovne vede od matematike do ved o rastlinah in živalih. V njem se človek počuti krona stvarstva, saj vsem stvarem deli imena, jih šteje in opazuje do najmanjše podrobnosti.


Navdušenje nad pisanim in presenetljivim svetom narave se pozna tudi v ozvezdju številka 6, ki predstavlja svet tehničnih ved. Tu človek posnema naravo: z medicino skuša zdraviti kot narava, z letalom hoče leteti kot ptica, ali se s podmornico potapljati kot riba, ali se s cestami povezati med seboj kot se krošnja povezuje s koreninami.


Sedmi dan naj bi bil dan počitka. In ozvezdje številka 7 je svet vsega tistega, kar človek počne in ustvarja iz čistega veselja, kar ni nujno za njegovo telo, je pa zelo pomembno za njegovo dušo. To je svet umetnosti in preživljanja prostega časa. To je tudi rojstni kraj slave in ploskanja.


Zadnje od velikih ozvezdij, ki predstavljajo svet poučnih knjig, je ozvezdje številka 9. To je svet popisov: popisi vseh poti in dežel na Zemlji so zbrani v zemljepisu, popisi o poteh in postajah posameznih življenj, so zbrani v življenjepisu in popisi dogodkov, ki so se zgodili pred zadnjim zvonjenjem budilke, so zbrani v zgodovini.


Ozvezdje številka 8, ki smo ga prej preskočili, ima svoj izvor v umetnosti. Ker pa je tako zelo veliko, je postalo samostojno. Danes je to največje ozvezdje v vesolju, saj večina njegovih osončij predstavlja tisti del, ki smo mu na začetku rekli leposlovje.

No, prvo med njimi je poučno. V tem majhnem osončju, ki vsebuje vede o jezikih in literaturah, se lahko naučite govoriti in pisati še kak drug jezik, in o slovenščini izveste vsa tista čuda, o katerih se vam še sanja ne, čeprav se vam sanja v slovenščini.


Ostala osončja so leposlovna in obiskali jih bomo po takem vrstnem redu, kot sem sama rasla: iz majhne dojenčice, ki posluša prijetno melodijo maminega glasu, do današnjega dne, ko sem že samostojna bralka knjig in sem vaša vodička ...


No, pred nami je majhno sončece z nekaj planeti, vse skupaj je videti kot igrača; to je osončje igroknjig. Namenjene so najmlajšim za spodbujanje in učenje ob igri. So neke vrste slikanice, ki pa malo pripovedujejo, a se veliko igrajo z nami. Sem sodijo kartonke, leporela, izrezanke, taktilke, knjige-igrače, ozvočene knjige ipd.
Naslednje osončje je veliko, res ogromno! To so slikanice, ki so prve prave knjige, v njih pa prave, ljudske ali avtorske pripovedi, v vezani ali nevezani besedi. Posebnost te skupine ilustriranih knjig je, da ilustracija ni le spremljevalka pripovedi, ampak enakovredna ali celo glavna pripovedovalka.

Osončje, v katerega vstopamo zdaj, sicer ni tako veliko kot prejšnje, a ima nekatere nepozabne planete – če pomislim samo na Medveda Puja! 

To je svet zgodbic, ljudskih ali umetnih, največkrat lepo ilustriranih in oblikovanih tako, da so primerne za branje v nadaljevanjih, da jih lahko otrokom berejo odrasli v krogu družine ali se jih bere pred spanjem.

Mnoge od njih lahko berejo otroci tudi sami kot prvo samostojno branje.


In zdaj vstopamo v osončje, ki je še najbolj podobno kresu, okoli katerega je zbrano staro in mlado, da posluša pripovedovalca prastarih zgodb.

To osončje predstavlja zbirke pravljic. Tu so knjige, v katerih je zbranih več različnih, med seboj vsebinsko neodvisnih ljudskih ali klasičnih pravljic ali mitoloških pripovedi. So bolj zahtevne kot knjige iz skupine ZGODBICE.


Naslednje osončje je majhno, a je s svojo obliko nekaj posebnega. To je svet knjig, ki zgodbo pripovedujejo z dvema pisavama hkrati: s slikopisom, to je z risbo in s črkopisom. To so stripi in so namenjeni otrokom, ki so že samostojni bralci.
Osončje, v katerega vstopamo zdaj, je nastalo takrat, ko je zvezdica pravljica rasla in rasla in se v nekem trenutku spremenila v veliko samostojno sonce fantastike. Svet v teh knjigah je fantastičen ali pa se resnični in fantastični svet prepletata. Pripoved lahko opisuje življenje komično in ironično, ali pa ga razkriva kot uganko in problem. Te knjige so namenjene samostojnim bralcem.

Podoben nastanek je imelo osončje resničnost, v katerega vstopamo. Iz majhne vsakdanje prigode je zraslo veliko osončje resničnostne pripovedi. Pripoved v teh knjigah opisuje naše življenje, ki je včasih zabavno ali razburljivo, včasih pa zapleteno in boleče. Tudi te pripovedi so namenjene samostojnim bralcem.


In zdaj še eno majhno, a nič manj pomembno osončje: vstopamo v svet dramatike. Tu so knjige z besedili, ki so oblikovana za uprizoritve in so zato namenjene mentorjem, ali pa so v njih dramska besedila primerna za otroke, ki že sami berejo.
Vsakega potovanja je enkrat konec. Meni so konci všeč predvsem zato, ker lahko potem začnemo znova in tako potovanja nikoli zares ne končamo.

Za konec tega potovanja sem prihranila nekaj prav posebnega.

Peljemo se v najskrivnostnejši del vesolja! Tu se pripovedujejo stvari, ki jih zmore povedati tako natančno, samo osončje poezije. Tu so knjige, ki so oblikovane kot zbirke pesmi, primerne za samostojne bralce. V tem osončju se je rodila tudi naša dvojina, in zato vas po njem ne bom vodila sama ...

Strokovne srede so nacionalni projekt izobraževanja mladinskih in šolskih knjižničarjev ter širše zainteresirane strokovne in laične javnosti, ki jih zanima vzgoja za kakovostne mladinske knjige in kakovostno branje. Potekajo v organizaciji Pionirske – centra za mladinsko književnost in knjižničarstvo od leta 1972 vsako drugo sredo v mesecu.

Priročnik pregledno in sistematično predstavlja produkcijo mladinskih knjig obravnavanega leta. Pregledno z vidika ustaljenih poljudnih in strokovnih razdelitev, ki jih strokovnjaki in praktiki uporabljajo pri obravnavi knjižnega gradiva (abeceda, postavitvene skupine, starostne stopnje, strokovne skupine); sistematično z vidika predstavitvenih skupin od najpreprostejših igralnih oblik, preko pripovedi do estetsko izbrušenih in miselno izostrenih besedil.

Z vsebinsko obdelavo predstavljenega knjižnega gradiva ponuja knjižničarjem, vzgojiteljem, učiteljem in strokovnjakom bogastvo knjig za učinkovito, različnim potrebam prilagojeno, knjižno in knjižnično vzgojo ter vsakovrstno spodbudo za branje predvsem umetnostnih besedil. Bogastvo knjig pomeni kvaliteto namena, izpeljave in sporočila ter kulturni obseg, ki ga prinaša jezik – tako besedišča kot ilustracije. Najkvalitetnejše knjige so anotirane, najboljše med najboljšimi pa so označene z znakom zlata hruška.

Priročnik s svojo urejenostjo sledi interesom bralcev od pred-bralnega obdobja, ki je bistveno za spodbujanje branja, preko osnovne šole, do prehoda k »mladim-odraslim« bralcem. S svojo zasnovo in z izpeljavo podpira cilje slovenske nacionalne strategije razvijanja bralne kulture.

Poslanstvo Pionirske je spodbujanje branja in opozarjanje na kvaliteto produkcije slovenskih knjig za otroke in mladino. Zato vsako leto pripravimo Priročnik za branje kakovostnih mladinskih knjig, ki je nepogrešljiv pri strokovnem delu, knjižnični vzgoji in v pomoč pri naročanju knjig za knjižnice. Namenjen je tudi posameznikom, ki jim ni vseeno, kaj njihovi otroci berejo.

Naročilo priročnika - priročnik je pošel, lahko pa do njega dostopate v virtualni obliki v arhivu priročnikov spodaj

Letošnji Priročnik za branje kakovostnih mladinskih knjig 2020 nosi naslov O ČRTAH IN LUKNJAH. Med 384 podrobneje predstavljenimi dobrimi knjigami je 101 z znakom za kakovost zlata hruška. Na 174 straneh prinaša tudi vse doslej uveljavljene vsebine, kot so statistika, pregled kakovostnih mladinskih filmov, pregled slovenskih nagrad za mladinsko književnost ter številna bibliografska in priročna kazala.

Redna cena posameznega izvoda Priročnika je 30,00 EUR. Poleg priročnika boste prejeli tudi zgibanko zlate hruške.

Naročilo lahko oddate preko spletnega obrazca

Izdajo publikacije sofinancira Javna agencija za knjigo Republike Slovenije.

Več o priročniku

Arhiv priročnikov

Spoštovani založniki! Včasih do informacije o izidu knjig za otroke in mlade na knjižnem trgu pridemo po zaključku redakcije Priročnika. Zato vas, založnike in samozaložnike, ki želite, da je vaša knjiga vključena v Priročnik, prosimo, da nas na izid opozorite na naslov: pionirska@mklj.si.

Zlata hruška je znak kakovosti otroških in mladinskih knjig. Po mnenju uredniškega odbora, ki vsako leto pripravlja Priročnik za branje kakovostnih mladinskih knjig, se tiste knjige, ki po vsebini in izvedbi izstopajo, uvrstijo med odlične izdaje leta in pridobijo pravico do znaka Zlata hruška.

Med odličnimi izdajami izberemo najboljše štiri knjige v štirih različnih kategorijah ter jim podelimo štiri priznanja:

  • za izvirno slovensko mladinsko leposlovno knjigo,
  • za izvirno slovensko mladinsko poučno knjigo,
  • za prevedeno mladinsko leposlovno knjigo,
  • za prevedeno mladinsko poučno knjigo.

Vsako leto narašča število izdanih naslovov in sorazmerno s tem tudi poznavalska in mentorska neobvladljivost tega področja. Podelitev Zlatih hrušk je tako ena od priložnosti, da se v javnosti uveljavi promocija kakovostnih knjig, da javnost izve, da je mladinska književnost del umetnosti in kulture naroda in da ima mladinsko leposlovje tudi socialno, psihološko, etično in kulturološko poslanstvo. Rezultati vrednotenj so namenjeni založnikom in izdajateljem.

Gradivo

Naročilnico pošljite na:

  • Mestna knjižnica Ljubljana, Pionirska – center za mladinsko književnost in knjižničarstvo, Kersnikova 2, 1000 Ljubljana ali na
  • pionirska@mklj.si.

Cena nalepke Zlata hruška je 0,1 EUR.

Za več informacij pokličite na 01 308 5161.

Ideja: Vojko Zadravec in Ida Mlakar

Zasnova: Mestna knjižnica Ljubljana, Pionirska

Oblikovanje: Zarja Menart

O Kristini Brenkovi: Katja Jevc

Izdala in založila: Mestna knjižnica Ljubljana, Kersnikova 2, s podporo MOL in Slovenske sekcije IBBY

Izdelava: Grafex d. o. o.

Vse avtorske pravice so urejene

Stran 2 od 3
S tem, ko uporabljate spletno mesto, dovoljujete uporabo piškotkov v skladu z našo politiko varovanja zasebnosti. Nastavitve zapri