Natisni to stran

Center vseživljenjskega učenja v Ljubljanski urbani regiji (CVŽU LUR)

Trajanje: 2007–2013

Cilj: delovanje Svetovalnega središča in Točk vseživljenjskega učenja

Ciljna skupina:
prebivalci LUR, ki si želijo dodatno izobraževati in usposabljati in ki iščejo informacije, nasvete s področja izobraževanja, načrtovanja kariere, zaposlovanja, podjetništva.

Opis:
V projektu CVŽU LUR sodelujejo:

Svetovalno središče
Regijsko svetovalno središče z informativnim svetovalnim središčem za izobraževanje odraslih (ISIO) in šestimi lokacijami v osrednjeslovenski regiji (dve v Ljubljani, Grosupljem, Kamniku, na Vrhniki in v Domžalah) zagotavlja prebivalcem regije možnost za vključitev v izobraževanje.

Točke vseživljenjskega učenja (TVŽU)
Točke do 31. 8. 2012 delovale na šestnajstih lokacijah v osrednjeslovenski regiji, od 1. 9. 2012 pa na osmih, in prebivalcem nudile možnost samostojnega učenja in informacijskega opismenjevanja, učna gradiva s poudarkom na e-gradivih in pomoč usposobljenega mentorja za podporo pri samostojnem učenju. MKL je v projektu CVŽU LUR do 31. 8. 2012 koordinirala mrežo osmih TVŽU, od 1. 9. 2012 pa štiri TVŽU.

TVŽU v MKL:

TVŽU v osrednjeslovenski regiji (delovale so do 31. 8. 2012):

Gradivo
Zgibanka mreže TVŽU MKL

Kontaktna oseba: Simona Resman