Na vsebinoNa glavni meni

Več o priročniku

Priročnik pregledno in sistematično predstavlja produkcijo mladinskih knjig obravnavanega leta. Pregledno z vidika ustaljenih poljudnih in strokovnih razdelitev, ki jih strokovnjaki in praktiki uporabljajo pri obravnavi knjižnega gradiva (abeceda, postavitvene skupine, starostne stopnje, strokovne skupine); sistematično z vidika predstavitvenih skupin od najpreprostejših igralnih oblik, preko pripovedi do estetsko izbrušenih in miselno izostrenih besedil.

Z vsebinsko obdelavo predstavljenega knjižnega gradiva ponuja knjižničarjem, vzgojiteljem, učiteljem in strokovnjakom bogastvo knjig za učinkovito, različnim potrebam prilagojeno, knjižno in knjižnično vzgojo ter vsakovrstno spodbudo za branje predvsem umetnostnih besedil. Bogastvo knjig pomeni kvaliteto namena, izpeljave in sporočila ter kulturni obseg, ki ga prinaša jezik – tako besedišča kot ilustracije. Najkvalitetnejše knjige so anotirane, najboljše med najboljšimi pa so označene z znakom zlata hruška.

Priročnik s svojo urejenostjo sledi interesom bralcev od pred-bralnega obdobja, ki je bistveno za spodbujanje branja, preko osnovne šole, do prehoda k »mladim-odraslim« bralcem. S svojo zasnovo in z izpeljavo podpira cilje slovenske nacionalne strategije razvijanja bralne kulture.

<<< NAZAJ