Na vsebinoNa glavni meni

Pravila za uporabo čitalnic in drugih prostorov v Slovanski knjižnici

Na podlagi 35. člena Pravilnika o poslovanju Mestne knjižnice Ljubljana sprejme direktorica

PRAVILA ZA UPORABO ČITALNIC IN DRUGIH PROSTOROV

v Slovanski knjižnici – Centru za domoznanstvo in specialne humanistične zbirke MKL

1. člen
Slovanska knjižnica (v nadaljevanju SLK) daje v času svoje odprtosti na razpolago uporabnikom tri čitalnice: časopisno in veliko (v 2. nadstropju stavbe) ter računalniško (v 3. nadstropju stavbe). Uporabnikom je namenjen tudi izposojevalni prostor s katalogi, predprostor ter prostor za kavo in malico (čajnica). Uporabniki se lahko v navedenih prostorih zadržujejo le v času odprtosti knjižnice za uporabnike.

2. člen
V upravne in skladiščne prostore knjižnice lahko uporabniki vstopajo le v spremstvu zaposlenega delavca knjižnice, če ta oceni, da je to potrebno. Vstop v obe skladišči in prostor za hranjenje dragocenega gradiva je mogoč tudi ob vodenih ogledih knjižnice.

Večnamenska dvorana v kleti je za obiskovalce odprta v času javno napovedanih prireditev. Prostor pred večnamensko dvorano je dostopen obiskovalcem v času odprtosti knjižnice za ogled stalnih zbirk in občasnih razstav.

3. člen
Uporabniki, ki niso člani MKL, lahko dostopajo do predprostora s čajnico in do izposojevalnega prostora in računalnikov za uporabnike, ki se nahajajo ob izposojevalnem pultu.

4. člen
Vse tri čitalnice s pripadajočimi računalniki, mikročitalniki in študijskimi celicami lahko uporabljajo le člani MKL, ki so starejši od 14. let in se ob izposojevalnem pultu obvezno izkažejo z veljavno člansko izkaznico MKL. Uporabnikom – članom MKL, mlajšim od 14 let, je dostop v čitalnice dovoljen po presoji knjižničarja. Uporabniki, ki imajo na svojem kontu zabeleženo omejitev »onemogočena izposoja«, v času trajanja omejitve ne morejo uporabljati čitalnic SLK.

Računalnike v čitalnici je možno uporabljati samo ob predložitvi gesla za sistem MY-PC, ki ga član uredi pri knjižničarju. Samostojna uporaba multifunkcijske naprave za tiskanje, fotokopiranje in skeniranje se uporabnikom obračunava po ceniku in je dovoljena le za reproduciranje knjižničnega gradiva skladno z določili avtorskega prava, ne pa za reproduciranje lastnega gradiva.

5. člen
Uporaba mobilnih telefonov, vnos hrane in pijač ter mirno pogovarjanje so dovoljeni le v predprostoru in v čajnici knjižnice. V čajnici ni predvidena daljša uporaba prenosnih računalnikov. V čajnico ni dovoljeno prinašati knjižničnega gradiva in ga tam uporabljati.

V čitalnicah se pričakuje tišina, tiha uporaba prenosnih računalnikov z izključenim zvočnikom in uporaba mobilnih telefonov izključno v tihem načinu brez pogovora. Uporabniki, ki druge uporabnike čitalnic motijo pri delu s povzročanjem hrupa, pogovarjanjem, telefoniranjem, vnosom hrane in pijač, ki povzročajo škodo na gradivu, inventarju ali računalniški opremi kjerkoli v knjižnici ali ki se obnašajo žaljivo do zaposlenih ali drugih uporabnikov, morajo ob posredovanju pristojnega knjižničarja čitalnice in knjižnico takoj zapustiti.

Čitalniško mesto ali študijsko celico lahko zaseda le en uporabnik, isto velja za računalniška mesta v izposojevalnem prostoru ali v čitalnici.

6. člen
Gradivo SLK, ki je dostopno izključno v čitalnici, je v knjižničnem katalogu posebej označeno, praviloma so to določene monografije, serijske publikacije, enciklopedije in leksikoni, slovarji in druga priročna literatura, dragoceno gradivo, cd-romi in mikrofilmi. Ostalo gradivo, ki ni posebej označeno, si člani MKL lahko izposojajo na dom. Pri uporabi mikrofilmov knjižničar pomaga uporabniku pri namestitvi v mikročitalnik in po potrebi pomaga in svetuje tudi pri začetnem pregledovanju vsebin.

7. člen
Gradivo, ki je dostopno samo v čitalnici, lahko uporabnik rezervira za večkratni študij. Rezervirano gradivo čaka na njegovo ime in ga uporabnik ob vsakokratnem obisku dvigne pri knjižničarju, ob odhodu iz čitalnice pa ga vrne knjižničarju. Rezervirano čitalniško gradivo na ta način uporabnika počaka tri tedne.

8. člen
Redko in dragoceno gradivo iz posebnih ločenih zbirk je uporabnikom dostopno le v čitalnici in samo za potrebe raziskovalnega dela. Za uporabo gradiva iz posebnih ločenih zbirk se uporabnik napove pri izposojevalnem pultu, tako da knjižničar – skrbnik zbirke predhodno pripravi gradivo.

9. člen
V čitalnicah je uporabnikom prosto dostopna priročna zbirka leksikonov, slovarjev, enciklopedij, ki jih uporabniki čitalnice lahko uporabljajo kot študijski pripomoček brez posredovanja knjižničarja, tega gradiva pa ne smejo odnesti iz čitalnice. Po uporabi gradivo iz priročne knjižnice vrnejo na isto mesto ali oddajo knjižničarju ob odhodu iz knjižnice. Gradivo je varovano z varnostnim sistemom.

10. člen
V računalniški čitalnici je šest študijskih celic, namenjenih poglobljenemu študiju. Člani knjižnice lahko celice rezervirajo osebno ali po telefonu za obdobje enega ali dveh tednov, in sicer za dopoldanski termin (od 8. do 14. ure) ali popoldanski termin (od 14. do 20. ure). Prednost pri rezervaciji imajo člani knjižnice, ki študirajo iz gradiva, izposojenega v Slovanski knjižnici. Ključe predalnikov v študijskih celicah uporabnik prevzame v izposoji in jih, preden zapusti knjižnico, tja tudi vrne.

Datum: 27.2.2015

mag. Jelka Gazvoda

direktorica