Ljubljana v gibljivih slikah: Sprehod po Ljubljanskih gostilnah – Barbara Pečnik

Prizorišče: Slovanska knjižnica

Datum dogodka: torek, 23. oktober 2018 ob 19:00

Ciljna skupina: Mladi, Odrasli, Starejši

Tip dogodka: Arhiv prireditev

Na zadnjem domoznanskem večeru bomo v ospredje postavili ljubljansko gostinstvo, ki je bilo skozi vsa obdobja dobro razvito.

V našem glavnem mestu je bilo mogoče najti vse tipe gostišč, od najboljših hotelov, restavracij, kavarn, boljših gostiln do manjših zakotnih beznic. Gostišča so tako imela največjo tradicijo in najvažnejšo funkcijo v oblikovanju družabnega življenja vseh slojev v mestu.

Najprej si bomo ogledali kratke dokumentarne posnetke iz TV arhiva in dokumentacije RTV Slovenija, na katerih je ujet utrip življenja Ljubljane in nekaterih njenih gostiščih v 60-ih letih prejšnjega stoletja.

Nato se bomo premaknili v obdobje Ljubljane na prehodu iz 19. v 20. stoletje ter prisluhnili predavanju Barbare Pečnik, ki bo spregovorila o ljubljanskih gostilnah, gostilničarjih, pravilih obnašanja, bontonu in vlogi žensk v takratnem času.

Gostilne so bile v splošnem javno dostopne, v praksi pa je bila dostopnost pogosto omejevana. Posamezne poklicne in nacionalne skupine so obiskovale določena gostišča. Poseben status so imele ženske – gostilna je bila po eni strani nečasten in nevaren prostor za ženske iz višjih slojev, po drugi strani pa so bile ženske iz nižjih slojev, kot stigmatizirane ženske in natakarice, zelo zaželene. V gostilničarstvu in krčmarstvu so ženske lahko vodile obrt, le če so bile vdove ali dedinje.

Predavateljica Barbara Pečnik je višja kustosinja na Trubarjevi domačiji. V svojem magistrskem delu je natančneje preučila ljubljanska gostišča, na prelomu iz 19. v 20. stoletje (2014). V letu 2017 je njeno magistrsko delo v knjižni obliki z naslovom Samo zaradi lakote in žeje gre Slovenec malokedaj v krčmo izdal Zgodovinski arhiv Ljubljani.