Ideje in dediščina evropskega humanizma – mag. Marko Ogris

Artur Muharremi: Vitruvijski človek 2015 Artur Muharremi: Vitruvijski človek 2015

Prizorišče: Knjižnica Šiška

Datum dogodka: ponedeljek, 15. april 2019 ob 17:30

Ciljna skupina: Mladi, Odrasli, Starejši

Tip dogodka: Arhiv prireditev

Medtem ko danes zaradi odločilnega vpliva človeka na Zemljo kot celoto in vse druge oblike življenja na njej v mnogočem upravičeno govorimo o dobi antropocentrizma, se redko kdaj še vprašamo, katere so bile tiste ključne miselne in kulturne premene v zgodovini prostora sedanje Evrope od srednjega veka preko renesanse do 20. stoletja, ki jih v povsem drugem horizontu uvrščamo v tradicijo evropskega humanizma?