Na vsebinoNa glavni meni

Povabilo k sodelovanju na natečaju za zunanjo grafično podobo novega bibliobusa

Vabimo vas k sodelovanju na natečaju za zunanjo grafično podobo bibliobusa Mestne knjižnice Ljubljana (Potujoča knjižnica MKL). Predmet natečaja je predlog zunanje grafične podobe in idejne rešitve poslikave celotnega bibliobusa.

Pogoji za sodelovanje:

  • predložitev idejne grafične podobe bibliobusa, ki bo omogočala poslikavo avtobusa okvirne velikosti dolžine 12 m, širine 2,5 m in višine 3,5 m;
  • ponudnik mora predložiti kratko utemeljitev izbora motiva;
  • izbrani ponudnik se zavezuje idejni predlog zunanje grafične podobe bibliobusa dokončati v sodelovanju z naročnikom;
  • strinjanje ponudnika, da nagrado v vrednosti 2.000,00 EUR prejme le izbrani ponudnik;
  • ponudnik jamči, da je avtor (ali imetnik vseh pravic, ki dovoljujejo prenos pravic na Mestno knjižnico Ljubljana) grafične podobe, ki jo je oz. bo posredoval Mestni knjižnici Ljubljana;
  • izbrani ponudnik se strinja, da bo s knjižnico sklenil pogodbo, v kateri bo uredil razmerje in dovolil uporabo dela Mestni knjižnici Ljubljana.

Priloženo pošiljamo dokument z nazivom Povabilo k sodelovanju na natečaju za zunanjo grafično podobo novega bibiliobusa Mestne knjižnice Ljubljana, v katerem so tudi vsebinske in tehnične zahteve, in izjavo, katero morate podpisano priložiti ostalem delu ponudbe/zunanji grafični podobi bibliobusa.

Neizbrane ponudnike bomo obvestili po zaključenem postopku.

Prosimo, da ponudbo pošljete do 01.12.2021 na naslov razpisi@mklj.si. V kolikor ponudbe ne bo mogoče posredovati na navedeni elektronski naslov, naj se pošlje na naslov Mestna knjižnica Ljubljana, Kersnikova ulica 2, 1000 Ljubljana, na elektronski naslov pa se pošlje le obvestilo o oddaji ponudbe po pošti.

Za vsa morebitna vprašanja in pripombe smo vam na voljo na istem naslovu.