Na vsebinoNa glavni meni

Zbirka Zveze borcev

Na voljo vam je zbirka publikacij na temo druge svetovne vojne v Sloveniji, ki jo hrani Zveza združenj borcev za vrednote NOB Slovenije (ZZB NOB) Ljubljana.

Gradivo naročite v katalogu COBISS+ in ga prevzamete v Knjižnici Bežigrad, po prejemu povratnega obvestila.

 

Tematske skupine

Viri in dokumenti:

zbirke dokumentov, arhivska dokumentacija, dokumentarne zbirke Jugoslavije (vojaške, partijske, zgodovinske itd.), dokumentarne zbirke Slovenije (dokumenti NOB, posebne zbirke: npr. Jesen),

Svetovna zgodovina:

sintetična dela, posamezne dežele in posamezni problemi,

Zgodovina Slovencev:

zgodovina Slovencev do prve svetovne vojne,

Prva svetovna vojna:

Slovenci v prvi svetovni vojni, soška fronta,

Medvojno obdobje:

socialna in gospodarska zgodovina, politična zgodovina medvojnega obdobja, mladinsko gibanje, krščansko-socialno gibanje, delavsko gibanje pred drugo svetovno vojno, nastajanje ljudske fronte,

NOB:

literatura o NOB, sintetična dela o NOB, zgodovinske študije o NOB, KPJ in KPS v toku NOB, simpoziji, zborniki o NOB, vojaška zgodovina, monografije posameznih enot, krajev in pokrajin v NOB,

Partizanske enote:

zgodovina partizanskih enot, krajev ali pokrajin,

Povojno obdobje:

obdobje po drugi svetovni vojni, revolucija, politična zgodovina pred Kominformom in Kominform, samoupravljanje, neuvrščenost,

Primorska in Trst:

splošno – geografija in zgodovina Primorja in Trsta, osvobajanje Trsta, mirovna konferenca 1946, zgodovinopisje o Trstu,

Koroška:

splošna zgodovina, zborniki, monografije, plebiscit,

Zbrana dela:

zbrana dela (Kardelj, Kidrič, Kocbek …), memoarska literatura (svetovne osebnosti, slovenske osebnosti, pisma obsojenih …), leposlovje (zbirke partizanske poezije, romani …), literarna zgodovina,

Periodika o NOB:

Borec, Prispevki za novejšo zgodovino, Vojno politični zbornik, Časopis za zgodovino,

Tito:

zbrana dela, monografije, publicistika, tuji avtorji,

Jugoslavija:

splošno, ekonomska zgodovina, posamezne republike, razpad Jugoslavije