Na vsebinoNa glavni meni

Zdravje

 1. zdravstveni portali
 2. projekti v okviru eZdravja za državljane
 3. e-storitve ZZZS
 4. portal “Sociala, zdravje, smrt” na eUpravi
 5. medijske informacije, vezane na eZdravje

Nacionalni projekt eZdravje z učinkovitimi elektronskimi rešitvami prinaša večjo varnost in kakovost izvajanja zdravstvenih storitev. Dolgoročno naj bi prispeval k zmanjšanju administrativnih stroškov ter učinkovitejšemu obvladovanju zajetnih zdravstvenih in z zdravstvom povezanih podatkov ter informacij. Informatizacija omogoča nemoteno komunikacijo, varno in sledljivo izmenjavo podatkov ter elektronske dokumentacije med izvajalci zdravstvene dejavnosti.
V zloženki so zbrani ključni podatki o sistemu eZdravja:
tekstovni zapis icon acrobat | zvočni zapis icon audio

 

Rešitve projekta eZdravja so namenjene vsem udeležencem v zdravstvu:

 • državljanom in pacientom za zagotovitev pravih informacij in e-storitev v njim prilagojeni obliki,
 • zdravstvenim delavcem za dostop do elektronskega zdravstvenega kartona pacienta, oblikovanega skozi čas in na več ravneh zdravstvenega sistema, ki bo omogočil učinkovitejši vpogled v zdravstveno stanje posameznika in bolj učinkovito izvajanje zdravstvenih storitev,
 • upravljalcem za zagotovitev organizacijskih in poslovnih informacij ter v podporo strateškim odločitvam, kreiranju zdravstvene politike in ustreznih preventivnih in korektivnih ukrepov.

prednosti ezdravja


eZDRAV

e zdravje logoRGB1

Spletna stran eZdrav je uradna stran nacionalnega projekta eZdravja in vključuje vse informacije o projektu ter omogoča povezovanje na posamezne storitve. Spletno stran z opisi vseh storitev, aktualnimi novicami o eZdravju, promocijskimi materiali in odgovori na morebitna vprašanja o projektu upravlja Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije.

zVEM

V okviru projekta eZdravje je vsem državljanom na voljo spletni portal zVem, ki uporabnikom (tako pacientom kot zdravstvenim delavcem) omogoča popolnoma varen dostop do storitev eZdravja. Portal zVem (zdravjeVsenaEnemMestu) je v testni obliki aktiven od pomladi 2017 dalje in bo v prvi fazi omogočal dostop do storitev eRecept, eNaročanje in CRPP (pregled pacientovih podatkov), njegov cilj pa je, da bi preko portala uporabniki postopoma lahko dostopali do vseh storitev eZdravja in vseh svojih zdravstvenih podatkov. Za registracijo na portalu uporabniki potrebujejo digitalno potrdilo.
Portal zVEM (Zdravje – Vse na Enem Mestu) omogoča pacientom dostop do elektronskih receptov, seznama izdanih zdravil, elektronskih napotnic in naročil ter ostalih zdravstvenih podatkov.
Več informacij je dostopnih v zloženki:
tekstovni zapis icon acrobat | zvočni zapis icon audio


Projekti v okviru eZdravja, namenjeni državljanom in uporabnikom javnega zdravstvenega sistema v Republiki Sloveniji

 

eNaročanje

Zagotavlja informacijsko podporo pri napotitvi in naročanju pacientov na zdravstvene storitve s primarne zdravstvene ravni. Storitev omogoča elektronsko napotitev in naročanje pacientov na zdravstvene storitve s primarne na sekundarno in terciarno zdravstveno raven ali znotraj sekundarne oziroma terciarne zdravstvene ravni. Postopek eNaročanja poteka na podlagi izdane elektronske napotnice, ki jo izda zdravnik napotovalec z enakimi pravili in strokovnimi kriteriji, kot veljajo danes za izdane papirnate zelene napotnice. Na napoteno zdravstveno storitev se lahko pacient naroči sam preko spletnega portala zVem, lahko pa ga naroči tudi zdravnik napotovalec (ali medicinska sestra).
Ker eNaročanje omogoča sprotno zbiranje čakalnih seznamov vseh specialistov, pacient lahko izbira ponudnika kjerkoli v Sloveniji z v tistem trenutku najkrajšo čakalno vrsto. Vzpostavljeni sta enotna lista naročanja in nadzorovana čakalna vrsta na nacionalnem nivoju.
eNaročanje bo tako omogočilo hitrejšo in lažjo izbiro izvajalcev zdravstvene dejavnosti, ki izvajajo preglede in posege, na katere so pacienti napoteni.
Ključne novosti, ki jih prinaša eNaročanje:

 • z uvedbo elektronske napotnice ni več papirnatega obrazca napotnice (razen v izjemnih primerih)
 • ob naročilu ne bo več dostave papirnatega obrazca v petih dneh, ampak bo naročilo sprejeto takoj
 • pregled prvih prostih terminov ali okvirnih terminov pri vseh izvajalcih na enem mestu
 • možnost elektronskega naročanja za 190 vrst zdravstvenih storitev
 • možnost naročanja ali odpovedi termina preko portala za paciente zVEM
 • pregled svojih napotnic in naročil na portalu za paciente zVEM.

Več informacij je predstavljenih v zloženki:
tekstovni zapis icon acrobat | zvočni zapis icon audio

vir infografike: Finance.si

eRecept

Storitev eRecept zdravniku omogoča izdelavo elektronskega recepta, ki ga elektronsko podpiše in po varni poti pošlje v sistem, od koder ga pridobi lekarna ob izdaji zdravila na zahtevo pacienta.
V zloženki eRecept lahko izveste vse o tem, kako izgleda prehod na recepte brez papirja:
tekstovni zapis icon acrobat | zvočni zapis icon audio

CRPP – Centralni register podatkov o pacientih

CRPP je sistem, ki omogoča delovanje vseh storitev eZdravja. Vključuje elektronski zdravstveni zapis podatkov, ki je vezan na centralni register prebivalstva. V sistemu CRPP se zbirajo zdravstveni podatki o državljanih, kot so cepljenja, alergije, prepovedi, krvna skupina, podatki o dostopu do podatkov, pooblastila, družinska razmerja, …
Uporabnikom prinaša celovit pregled nad zdravstvenimi podatki.
Vse o Centralnem registru podatkov o pacientu je predstavljeno v zloženki:
tekstovni zapis icon acrobat | zvočni zapis icon audio

 

Zdravje v občini

zdravjevobciniPodatki o razširjenosti dejavnikov tveganja za zdravje in preventivi, o zdravstvenem stanju in umrljivosti predstavljajo izkaznico zdravja za vsako slovensko občino in temeljijo na podatkih, ki so na voljo v zbirkah NIJZ, Fakultete za šport Univerze v Ljubljani, Onkološkega inštituta, Javne agencija za varnost v cestnem prometu, Inštituta RS za socialno varstvo, Ministrstva za finance RS in Statističnega urad RS.

Podatke najdete na spletnem portalu obcine.nijz.si

 


E-storitve Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS)

Logo zzzs

Preko spletne strani ZZZS lahko dostopate do sledečih storitev v e-obliki:

Naročilo kartice zdravstvenega zavarovanja v primeru, da ste jo pogrešili, je okvarjena ali so se spremenili vidni podatki na kartici. Z uspešnim naročilom boste preklicali obstoječo kartico, zato boste za čas, do prejema nove kartice po elektronski pošti dobili začasno potrdilo, ki ga skupaj z osebnim dokumentom lahko uporabite za uveljavljanje zdravstvenih storitev.

Preverjanje statusa zavarovanja, kjer preko vpisa vaše ZZZS številke lahko preverite urejenost vašega obveznega in dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Do te informacije lahko dostopate tudi z mobilnim telefonom.

Naročanje evropske kartice zdravstvenega zavarovanja za tujino zase in za skupino oseb.

e-Prijava suma goljufij oz. nepravilnosti, na katere naletite v zdravstvenih ustanovah.

Elektronsko potrdilo o upravičeni zadržanosti od dela (eBOL), ki nadomešča obstoječo papirno listino.

Vpogled v svoje podatke, ki omogoča omogoča varen vpogled v naslednje podatke (za vpogled potrebujete digitalno potrdilo):

 • o osebi,
 • o zdravstvenem zavarovanju in zavezancu za prispevek,
 • o statusu dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja,
 • o evropski kartici,
 • o izdanih zdravilih na recept,
 • o prejetih medicinskih pripomočkih,
 • o izbranih osebnih zdravnikih in
 • o izdatkih za zdravstvene storitve izvedene v Sloveniji.

Portal SOCIALA, ZDRAVJE, SMRT v okviru portala eUprava

Kako se vključim v zdravstveno zavarovanje, kartica zdravstvenega zavarovanja, izbira osebnega splošnega zdravnika, ginekologa in zobozdravnika; pridobitev denarno socialne pomoči, varstvenega dodatka, dodatka za pomoč in postrežbo, skrb za ljudi s posebnimi potrebami, tehnični pripomočki in prilagoditve vozila za ljudi s posebnimi potrebami, pravica do družinskega pomočnika; pravice vojnih veteranov, pravice vojnih invalidov in družinskih članov, pravice žrtev vojnega nasilja; postopki ob prijavi smrti, oblike oporoke, pogrebnina in posmrtnina.

Vsaka posamezna aktivnost je na kratko predstavljena, skupaj z:

 • vlogami, ki jih je možno oddati v elektronski obliki, skupaj s povezavami na druge možne načine oddaje, s poudarkom na opisu osebne oddaje vloge (kaj in kdaj morate narediti, kaj potrebujete, morate kaj dodati, kakšni so pogoji in podobno),
 • morebitnimi stroški postopka in načini plačila,
 • informacijami o morebitnih dodatnih listinah in potrdilih, potrebnih za uspešno zaključitev postopka,
 • povezavami na pristojni organ, zadolžen za izvajanje aktivnosti,
 • povezavami na dodaten vir informacij (kontaktni telefon, neposredni naslov elektronske pošte, čas uradnih ur prisojnega organa ali službe),
 • povezavami na pravne podlage, ki opredeljujejo aktivnost,
 • povezavami na sorodne teme in
 • naborom pogostih vprašanj, ki so jih uporabniki aktivnosti do sedaj zastavili pristojnemu organu.

 

Za uporabo nekaterih podportalov je potrebna registracija preko sistema SI-PASS ali pa celo uporaba digitalno potrdilo oz. certifikat, slednji predvsem za potrebe vpogleda v lastne osebne podatke in v podatke o vas, ki jih v svojih evidencah vodijo državni in javni organi preko portala Moja eUprava.


Medijske informacije, vezane na eZdravje: