Na vsebinoNa glavni meni

Zelena knjižnica in trajnost

Z zeleno knjižnico usmerjamo svojo pozornost na okolje in trajnost. Poskušamo zmanjšati svoj vpliv na okolje na različne načine, kot so recikliranje, uporaba obnovljivih virov energije in uporaba okolju prijaznih materialov za gradnjo in opremo.

V zeleni knjižnici se osredotočamo tudi na ponudbo knjig, revij in neknjižnih gradiv o okolju in trajnosti ter na organizacijo okoljevarstvenih dogodkov za svoje člane in obiskovalce.

Cilji zelene knjižnice so usmerjeni v pomoč posameznikom in skupnostim, razvijanju trajnostnih navad in spodbujanju razumevanja in odgovornost do okolja. Prva zelena knjižnica v naši mreži je Knjižnica Šentvid.

Dogodki in gradivo Knjižnica Šentvid

 

Cilji trajnostnega razvoja

V Organizaciji združenih narodov je bila leta 2015 sprejeta Agenda 2030 za trajnostni razvoj. Ta vsebuje 17 splošnih ciljev trajnostnega razvoja (v nadaljevanju CTR) in 169 konkretnih ciljev, ki odgovarjajo na izzive, s katerimi se srečuje človeštvo. Čeprav CTR niso pravno zavezujoči, se od držav pričakuje, da jih posvojijo in ustvarijo državne okvire za njihovo doseganje. Tako so postali tudi pomemben del Strategije razvoja Slovenije 2030, katere osrednji cilj je kakovostno življenje za vse. V strateških usmeritvah države za doseganje kakovostnega življenja je mogoče prepoznati tudi nekatere vloge knjižnic: vključujoča, zdrava, varna in odgovorna družba; učenje za in skozi vse življenje; visoko produktivno gospodarstvo, ki ustvarja dodano vrednost za vse; ohranjeno zdravo naravno okolje; visoka stopnja sodelovanja, usposobljenosti in učinkovitosti upravljanja.

Vir: Strategija razvoja slovenskih splošnih knjižnic 2022–2027 (str. 12–13)