Natisni to stran

Sodobna astronomija – dr. Andreja Gomboc, dr. Marko Uršič

Srečanje je uvedla prof. dr. Gombočeva, ki je opisala zgodovino astronomije predvsem od konca 19. in začetka 20. stoletja vse do današnjih dni.

Pri tem je poudarila povečanje tehničnih sposobnosti človeštva za opazovanje nebesnih pojavov, ki nenehno prinašajo toliko novih informacij, da jim je celo z najboljšimi računalniki kar težko slediti. To je zlasti v obdobju od prve polovice 20. stoletja astronomom prineslo spoznanje, da je vesolje nekajkrat večje, kakor so nekoč mislili, še zlasti od Kopernika dalje.

Misel je povzel filozof prof. dr. Uršič, ki je menil, da gre od Platona dalje pravzaprav za vprašanje in pojmovanje vsega, posredno tudi za velikost vesolja in za to, kako v njem razumemo naravne pojave, ali celo, kaj vesolje sploh je. Pri razlagi, ali bolje pri različnih stališčih o tem, govorimo o tako imenovanih načelih, kakor je na primer antropično načelo, iz katerega lahko sledi teorija o multiverzih.

V razpravo se je ponovno vključila dr. Gombočeva in opisala vprašanja, ki astronome že dolgo begajo in kljub napredku še nič ne kaže, da bi kmalu prišli do enosmiselnih odgovorov, kakor na primer pri vprašanju temne snovi in temne energije.

Udeleženci so napeto spremljali oba razlagalca in se nekajkrat sami vključili z vprašanji, ki so se nanašala tako na filozofsko kakor na ožjo astronomsko plat srečanja. Pokazala so, da živo spremljajo napredek znanosti in filozofskih razmišljanj ter, da bi si takih prireditev želeli še več.

Ludvik Jevšenak, moderator pogovora