četrtek, 17. novembra 2022

Ljubljana med nostalgijo in sanjami

Izšla je nova številka revije Ljubljana med nostalgijo in sanjami, ki je že na voljo v vaših knjižnicah!

Enajsti letnik revije posvečamo gradovom in dvorcem v Ljubljani in njeni okolici:

  • David Petelin: Ljubljanski grad – izvorni mestni simbol in kraj spomina
  • Barbara Pečnik: Gospodje Turjaški med mestom in podeželjem
  • Viktor Grilc: Zgodba graščine Dol pri Ljubljani v okviru zgodovine Dolske doline
  • Andrejka Novakovič: Dvorec Selo in njegova zgodovina

Gradovi so v našem ljudskem izročilu in slovstvu prikazani kot domovanje zemljiškega gospoda, ki samo po sebi nima negativnih konotacij: grad praviloma povezujemo s kvalitetami, kot so varnost, bogastvo, izobilje, pozitivna uporaba oblasti itd. Nemalokrat pa pregovorna objestnost, nepravičnost in krutost priložnostnega grofa, barona ali kralja dajejo grajskemu poslopju negativno oznako in poudarjajo simboliko srednje- in novoveške fevdalne podrejenosti nemočnega prebivalstva. Gre za vidik naše skupne zgodovine, ki je bil vsaj po drugi svetovni vojni intenzivno zasledovan in močno stereotipiziran. Šele v zadnjih desetletjih smo po zaslugi zgodovinarjev in delno tudi lokalnih ljubiteljskih raziskovalcev dobili celovitejšo podobo problematike, ki omogoča objektiven vpogled v zgodovino in dosežke plemstva kot najznačilnejšega lastnika grajskih stavb na slovenskih tleh.

Vabljeni k branju!