Na vsebinoNa glavni meni

Območnost

Mestna knjižnica Ljubljana je kot pravna naslednica Knjižnice Otona Župančiča leta 2008 postala osrednja območna knjižnica (OOK) osrednjeslovenske regije. Zakon o knjižničarstvu določa, da je to knjižnica, ki na podlagi pogodbe z Ministrstvom za kulturo in v soglasju s svojim ustanoviteljem opravlja posebne naloge za širše območje.

Osrednjeslovenska regija pokriva 16 % slovenskega ozemlja (29 občin) in zajema 25 % vsega prebivalstva Slovenije (550.000 prebivalcev). Poleg občin ljubljanske urbane regije vključuje še tri notranjske: Cerknico, Bloke in Loško dolino.

Mreža knjižnic MKL združuje 35 knjižnic, od tega jih je, poleg Slovanske knjižnice, v Mestni občini Ljubljana enaindvajset, štirinajst knjižnic pa deluje v primestnih občinah: Brezovica, Dobrova – Polhov Gradec, Horjul, Ig, Škofljica, Velike Lašče, Vodice, Medvode ter Dol pri Ljubljani.

Mestna knjižnica Ljubljana v okviru opravljanja posebnih nalog osrednje območne knjižnice uporabnikom omogoča iz splošnih knjižnic Osrednjeslovenskega območja brezplačno medknjižnično izposojo strokovnega gradiva in gradiva, ki se uporablja v študijske namene.

Naloge osrednje območne knjižnice

  • zagotavljanje povečanega in zahtevnejšega izbora knjižničnega gradiva in informacij,
  • strokovna pomoč knjižnicam s svojega območja, kar zajema tudi sodelovanje pri načrtovanju razvoja informacijskega sistema,
  • koordinacija zbiranja, obdelave in hranjenja domoznanskega gradiva,
  • usmerjanje izločenega knjižničnega gradiva s svojega območja.

Splošne knjižnice osrednjeslovenskega območja

MKL izvaja naloge iz Pravilnika o OOK za knjižnice, ki pokrivajo naslednje občine:

Tim OOK, ki ga sestavljajo predstavniki vseh OOK, je leta 2005 oblikoval in leta 2008 revidiral dokument Poslanstvo in vizija osrednjih območnih knjižnic. Za koordinirano delo vseh OOK skrbi Narodna in univerzitetna knjižnica.

 

Gradiva in povezave

Kontaktni osebi

mag. Ana Zdravje, koordinatorka območnosti
Anja Frković Tršan, območna koordinatorka domoznanske dejavnosti