Na vsebinoNa glavni meni

Izjava o dostopnosti

Ta izjava o dostopnosti se nanaša na spletne strani Mestne knjižnice Ljubljana https://www.mklj.si in https://ljubljanske-zgodbe.mklj.si (v nadaljevanju: spletne strani). Zavezujemo se omogočati dostopnost spletnih strani v skladu z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (Uradni list RS, št. 30/201895/2021 – ZInfV-A, 189/2021 – ZDU-1M, 18/2023 – ZDU-1O). Za zagotavljanje zahtev glede dostopnosti so bile sistemsko zagotovljene nekatere prilagoditve naših spletnih strani, kot so:

 • odzivno oblikovanje (prilagajanje postavitve vsebine ločljivosti zaslona),
 • ustrezni barvni kontrasti (med besedilom in ozadjem),
 • predvidljivo delovanje spletišča,
 • omogočeno je opremljanje slik z nadomestnim besedilom, grafičnim elementom so praviloma dodani tekstovni opisi,
 • omogočeno je prilagajanje barvne sheme spletne strani,
 • omogočena je uporaba različnih ravni naslovov,
 • navigacija po glavnem meniju je mogoča brez miške, z uporabo tipk Tab in Shift+Tab (prilagoditev za uporabnike, ki ne morejo uporabljati miške),
 • omogočeno je povečanje velikosti pisave oziroma celotne spletne strani.

Spletne strani med drugim izpolnjujejo tudi naslednja priporočila:

 • vsebine spletnih strani so pregledne, strukturirane in s smiselnim zaporedjem poglavij in besedil,
 • omogočenih je več načinov dostopa do vsebin (preko menija, iskalnika in kazala spletnih strani),
 • prikazan je položaj, na katerem se uporabnik trenutno nahaja,
 • iz besedil na povezavah je razvidno, kaj je vsebina, ki je dostopna preko teh povezav,
 • spletne strani imajo jasna navodila za vnos podatkov,
 • kontrast med podlago in pisavo je vsaj 4,5:1,
 • elementi na spletnih straneh so dostopni s tipkovnico, na spletnih straneh ni pasti za tipkovnico, razvidno je, kje se nahaja kazalec, na spletnih straneh ni utripajočih vsebin.

Posamezne možnosti izbire prilagoditve dostopnosti na spletnih straneh lahko omogočite s klikom ustrezne ikone menija za ljudi s posebnimi potrebami, ki se prikaže v zgornjem desnem kotu strani. Po sprožitvi menija za dostopnost počakajte trenutek, da se ustrezna prilagoditev za ljudi s posebnimi potrebami naloži v celoti.

Stopnja skladnosti

Preko spletnih mest je dostopno veliko število dokumentov, za katere se trudimo, da so v dostopni obliki. Dostopnost spletišč nenehno spremljamo in sproti izboljšujemo posamezne elemente dostopnosti. Spletne strani so skladne z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij tudi pri spodaj navedenih izjemah, kjer so zaradi nesorazmernega bremena, ki ga določa Zakon o dostopni spletišč in mobilnih aplikacij, le delno upoštevane zahteve glede dostopnosti. Primeri takih vsebin so:

 • skenirani dokumenti v PDF obliki zapisa,
 • programsko generirani dokumenti (npr. letna poročila),
 • različne kompleksne tabele s podatki,
 • videi v slovenskem jeziku niso opremljeni s podnapisi in/ali znakovnim jezikom,
 • nekatere fotografije na spletnih mestih še niso opremljene z opisi oziroma še nimajo alternativnega besedila, pri čemer vam omogočamo, da se lahko s temi dokumenti seznanite na drug način (lahko nam pišete po pošti ali preko e-pošte, kontaktni podatki so navedeni v nadaljevanju). Za te dokumente, ki še niso v dostopni obliki, vam tako omogočamo, da naročite verzijo v dostopni obliki in dokument bomo ustrezno pripravili.

Razlog za zgoraj navedeno delno skladnost je v nesorazmernem bremenu, ki bi nastal za zavezanca Mestno knjižnico Ljubljana (MKL). MKL nesorazmerno breme ocenjuje s tem, da bi zanjo nastale znatne finančne posledice, če bi hoteli celotno vsebino ustrezno prilagoditi (prevesti v znakovni jezik in/ali opremiti s podnapisi oziroma drugače ustrezno prilagoditi skladno z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij), saj je obseg vsebine zelo velik. Prav tako je MKL pri oceni nesorazmernega bremena poleg znatnih finančnih posledic upoštevala tudi notranjo organiziranost in vrsto dejavnosti, ki jo opravlja, ter postopa skladno z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, ki ravno iz teh razlogov dopušča navedena odstopanja skladno z oceno o nesorazmernosti in na podlagi te Izjave o dostopnosti.

Dostopnost v fizičnem okolju knjižnice

Potujoča knjižnica izvaja knjižnično dejavnost v bibliobusu, ki je opremljen z dvižno ploščadjo za uporabnike invalidskih vozičkov; obiskuje 48 postajališč v osmih občinah osrednjeslovenske regije in na območju MOL ter Inštitut RS za rehabilitacijo – Soča, Center starejših Trnovo, Dom starejših Vič Rudnik (Bokalce), Dom starejših Škofljica, Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana, Center Janeza Levca ter Zavod za prestajanje kazni zapora Ig.

V okviru izvajanja pravilnika o upravljanju knjižnične zbirke si prizadevamo za izboljšanje kakovosti ponudbe knjižničnega gradiva za posebne potrebe uporabnikov z oblikovanjem posebnih knjižničnih zbirk in virov.

Članom ponujamo možnost izposoje gradiv, prilagojenih osebam z okvarami vida in možnost uporabe pripomočkov za branje: knjige s povečanim tiskom, izposoja elektronskih lup, zvočne knjige na zgoščenkah, elektronski bralniki (lažji od knjig, z možnostjo povečave črk) in elektronske knjige (brezplačna izposoja e-knjig v slovenskem jeziku).

Članom, ki zaradi starosti, dolgotrajne bolezni ali invalidnosti ne morejo obiskati knjižnice, omogočamo brezplačno dostavo in prevzem knjižničnega gradiva na domu.

Sodelujemo z domovi starejših občanov, za katere pripravljamo zbirke knjig za daljše obdobje izposoje, podarjamo revije in časnike, vodimo bralne skupine za varovance domov in jih obiskujemo z bibliobusom (Bežigrad, Trnovo, Dobrova, Fužine, Horjul, Medvode, Vič-Rudnik, Škofljica).

Članom omogočamo uporabo knjižnice na daljavo in jim ponujamo:

 • samostojni spletni vpis v knjižnico, ogled izposojenega gradiva, podaljšanje roka izposoje, rezervacijo gradiva, uporabo medknjižnične izposoje, plačilo finančnih dolgov, dostop do e-virov podatkovnih baz.
 • skrbimo za dopolnitev učnih gradiv z gradivi, prilagojenimi osebam s posebnimi potrebami (z gibalnimi, vidnimi in s slušnimi ovirami).

Datum objave Izjave o dostopnosti na podlagi samoocene: 15.9.2020

Zadnja posodobitev Izjave o dostopnosti: 18.4.2023

Povratne in kontaktne informacije

Zaradi pogostih posodobitev vsebin lahko obiskovalci pri brskanju po spletnih straneh kljub prizadevanjem, da bi bile čim bolj dostopne in uporabnikom prijazne, občasno naletijo na težave z dostopnostjo.

Obvestilo o morebitnih primerih neskladnosti objav z določili Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij ali zahteve po posredovanju informacij iz vsebine spletnega mesta v dostopni obliki nam lahko pošljete po navadni ali elektronski pošti na naslov naše knjižnice:

Mestna knjižnica Ljubljana
Kersnikova ulica 2
1000 Ljubljana
www.mklj.si
T: 01 308 50 05
E: info@mklj.si

Na obvestilo ali zahtevo vam bomo odgovorili v osmih dneh od prejema obvestila ali zahteve. Če glede na zahtevano vsebino v tem roku ne moremo podati ustreznega odgovora, vam bomo v tem roku sporočili, kdaj bomo podali odgovor, in zamudo ustrezno utemeljili.

V primeru nezadovoljivih odgovorov na katerokoli obvestilo ali zahtevo, poslano skladno z 8. členom Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, lahko oddate prijavo inšpektorjem za informacijsko družbo na naslov:

MINISTRSTVO ZA DIGITALNO PREOBRAZBO

INŠPEKTORAT RS ZA INFORMACIJSKO DRUŽBO

Davčna ulica 1
1000 Ljubljana

T: 01 555 58 48

E: gp.irsid@gov.si