Strokovne srede

Strokovne srede imajo svoj izvor v prizadevanju Pionirske po nenehnem izpopolnjevanju svojih knjižničarjev in širjenju pridobljenega znanja med ostale mladinske knjižničarje. Prvi strokovni seminar je Pionirska pripravila leta 1956, redna oblika izobraževanja za mladinske knjižničarje splošnih in šolskih knjižnic pa poteka od leta 1972.

Letni cikel Strokovnih sred se deli na dva dela:

- IZOBRAŽEVALNI (plačljivi), od januarja do marca, in

- INFORMATIVNI (brezplačni), od septembra do decembra.

 

V 45. ciklu Strokovnih sred se bomo posvetili skupinam uporabnikov knjižnice (družinam, šolarjem, mladim in mladim odraslim) ter v povezavi z njimi različnim vrstam prostočasnega branja (družinskemu, vrstniškemu, večgeneracijskemu, zahtevnejšemu ...). Ob tem pa tudi knjižnemu gradivu oziroma izdajam, ki podpirajo različne oblike branja za različne skupine uporabnikov.

Cena posamezne Strokovne srede je razvidna iz spodnje tabele. Udeleženci prejmejo račun na podlagi evidentirane prisotnosti na Strokovni sredi. Udeleženec oz. ustanova plača kotizacijo po prejemu računa. 

Program Strokovnih sred 2017

 

45. cikel Datum Tema Kotizacija / EUR

 

  IZOBRAŽEVALNI

DEL

25. januar Družine v knjižnici: bralne in ustvarjalne dejavnosti za družine icon acrobat 10,00
15. februar Šolarji v knjižnici: prostočasno branje icon acrobat 10,00
22. marec

Simpozij: Od Pise do Nase: mladi in mladi odrasli v knjižnici

Program icon acrobat     Prijavnica

30,00
       

 

 

INFORMATIVNI

DEL

13. september Ustanove in društva za dobro knjigo - ZAČETEK OB 9. uri! /
25. oktober Predstavitev 12. cikla Slovenskega knjižnično-muzejskega MEGA kviza /
15. november Predstavitev Priročnika za branje kakovostnih mladinskih knjig 2017 /
13. december Pogovor z dobitniki priznanja zlata hruška /
Pridržujemo si pravico do spremembe programa.

 

 

Predhodne prijave so obvezne za simpozij. Prijavnica bo objavljena na tej strani oziroma jo boste prejeli po e-pošti. Postopek prijave bo opisan na prijavnici.

Strokovne srede se običajno pričnejo ob 10. uri, v dvorani v 3. nadstropju Knjižnice Otona Župančiča, in se zaključijo predvidoma ob 13. uri.

Arhiv gradiva Strokovnih sred