Na vsebinoNa glavni meni
Loading Dogodki

Delo z uporabniki s posebnimi potrebami

1. del (dr. Dušan Rutar)

V predavanju bo govora o nekaterih vprašanjih, ki so pomembna za razumevanje hendikepa in zdravorazumskih pojmovanj ljudi, za katere naj bi veljalo, da so ranljivi. Zakaj govoriti o ranljivih družbenih skupinah? Ali zares obstajajo? Kaj pravi o tem sociologija? Kako nastajajo družbene skupine ljudi,
kako jih določamo, čemu jih določamo? Ali ni vsak človek ranljivo družbeno bitje? Kako razumemo njegovo ranljivost in zakaj jo moramo razumeti? Kako
spreminjamo naše odnose do ranljivih ljudi, če je vsak človek ranljiv? Kako bi morali spreminjati naše medsebojne odnose v luči etičnosti, ki temelji na
ranljivosti človeških bitij in pomeni zagovor skrbi za drugega?

2. del (Dušan Dvorščak)

Na gluhoto se že več kot sto let gleda izključno kot na invalidnost, ki se da »popraviti« s pomočjo medicinske tehnologije, od sedemdesetih let naprej
pa kot na slušno oviranost posameznikov, ki se jim lahko pomaga s pomočjo tolmačev. Zadnja desetletja pa se Gluha skupnost sama predstavlja s koncepti,
ki slavijo kulturne raznolikosti. Ne dojemajo se kot invalide, ki ves čas rabijo nekogaršnjo pomoč, temveč kot jezikovno manjšino, kot skupnost uporabnikov znakovnega jezika. V svoji drži so uporni in avtentični, vztrajajo skozi in za svoj (znakovni) jezik, znotraj sistemov (tako šolskega kot družbenega) pa prispevajo k smiselnim, univerzalnim spremembam – ko svet lahko postane bolj dostojen, human, spodbuden in kreativen za vse.

Izvajata: dr. Dušan Rutar, doktor psiholoških znanosti, in Dušan Dvorščak, Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana

Kotizacija: brezplačno

Prenos prijavnice >>>

Preberite še