Na vsebinoNa glavni meni
Loading Dogodki

Invazivne tujerodne vrste – Sonja Rozman

Invazivne tujerodne vrste (v nadaljevanju ITV) povzročajo številne negativne vplive tako na biotsko raznovrstnost kot ekosistemske storitve, gospodarstvo in zdravje ljudi. O preprečevanju in obvladovanju vnosa in širjenja ITV, zgodnjem odkrivanju in hitri odstranitvi ter o obvladovanju močno razširjenih ITV se bo Peter Ribič pogovarjal s Sonjo Rozman.

Univ. dipl. biol. Sonja Rozman je zaposlena na Zavodu RS za varstvo narave (ZRSVN), OE Kranj, že desetletje pa kot zunanja višješolska predavateljica sodeluje tudi z Biotehniškim centrom Naklo. Z ITV se poglobljeno ukvarja že več kot deset let. V tem času je sodelovala pri več projektih, v sklopu katerih je načrtovala in izvajala tako konkretne akcije na terenu kot pripravljala različne strokovne in strateške dokumente ter različne ozaveščevalne aktivnosti. Od ustanovitve je kot predstavnica Slovenije tudi članica Znanstvenega foruma za ITV pri Evropski komisiji. Koordinira tudi vse aktivnosti javne službe na temo obvladovanja ITV na ZRSVN, kjer je poudarek na pripravi različnih strokovnih podlag za različne načrte za obvladovanje ITV ter drugem strokovnem sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor.

Dogodek si lahko ogledate prek spleta na Facebook profilu Mestne knjižnice Ljubljana.