Na vsebinoNa glavni meni
Loading Dogodki

Ljubljanski trópi – razstava ilustracij

Botanična ilustracija je del programa na študijski smeri Ilustracija že od leta 2015, sodelovanje v tem projektu z Botaničnim vrtom Univerze v Ljubljani pa je le leto mlajše. Kako se bolje lotiti botanične ilustracije sredi zimskega semestra kot z obiskom tropskega rastlinjaka? Na prvi pogled praktična rešitev ima v ozadju strokovna izhodišča.

Pri ilustraciji obravnavamo naravoslovno, botanično ilustracijo. Gre za področje ilustracije, ki spada pod znanstveno ilustracijo. Znanstvena ilustracija je kljub svojemu pomenu v izobraževanju, v razvoju znanosti in osveščanju poljudne publike večkrat spregledano ali celo nerazumljeno področje ilustracije. Moč upodobljenih vsebin, največkrat v kombinaciji z besedilom, dosega širšo publiko in nazorneje podaja kompleksne vsebine.

Tekom projekta Botanična ilustracija / Ljubljanski trópi, iz katerega se je razvila pričujoča razstava, smo na sorodni temi v skupnem projektu vertikalno povezali študente podiplomskega in dodiplomskega študija. S podiplomskimi študenti smo razvijali inovativne pristope k podajanju vsebin, povezanih z rastlinami, za širšo javnost. Izhodišče njihove naloge pa predstavljajo projekti 3. letnikov dodiplomskega študija, to so celostne botanične ilustracije obravnavane rastline, skupaj z mimetičnimi upodobitvami. Študenti dodiplomskega in podiplomskega študija so skupaj izvedli tudi del spremljajočih aktivnosti (predavanja v Botaničnem vrtu UL, vodeni obiski terenov, konzultacije ilustracij s strani strokovnih sodelavcev). Končne projekte obojih predstavljamo v obliki razstave za širšo javnost v avli Botaničnega vrta UL.

Marija Nabernik (Iz besedila v razstavnem katalogu.)