Na vsebinoNa glavni meni
Loading Dogodki

Slovenski gozd – trdoživ, a ranljiv – dr. Robert Brus

Zaradi podnebnih sprememb in človekove dejavnosti je usoda gozdov na zemlji negotova in iskanje strategij za njihovo ohranitev je pomemba naloga sodobne znanosti. Slovenska gozdarska filozofija sloni na premisleku o dolgoživosti gozda in na upoštevanju naravnih procesov. Sonaravno gospodarjenje z gozdovi uživa v svetu velik ugled, krepitev njihove odpornosti  temelji na vzdrževanju velike biotske raznovrstnosti. V predavanju bomo razložili, zakaj je ta nujno potrebna, v katerih slovenskih gozdovih je najbolje ohranjena ter zakaj so tako pomembni gozdni rezervati in redki ohranjeni pragozdovi. Dotaknili se bomo največjih motenj zadnjih let v naših gozdovih, med njimi žleda, podlubnikov in požarov. Med najpomembnejšimi strateškimi odločitvami je izbira drevesnih vrst, ki bodo čez stoletje predstavljale ogrodje naših gozdov.

Robert Brus je redni profesor za gojenje gozdov na Biotehniški fakulteti v Ljubljani, kjer predava predmete s področja dendrologije, gozdne genetike in žlahtnjenja gozdnega drevja. Je dvakratni prodekan Biotehniške fakultete za področje gozdarstva. Raziskuje genetsko in morfološko variabilnost drevesnih vrst in možnosti ohranjanja njihove genetske variabilnosti.