Na vsebinoNa glavni meni

Ebonitete.si

Dostop v knjižnici

EBONITETE.SI (bonitete podjetij) je aplikacija za popoln pregled slovenskih podjetij, saj na enem mestu združuje podatke iz vseh javno dostopnih evidenc z lastnimi podatkovnimi bazami in izračuni. Preverite lahko splošne, računovodske in ostale finančne podatke o poslovanju, ki so potrebne za učinkovito sprejemanje odločitev in obvladovanje tveganj. Podatki so primerni tako za poglobljene analize in študije kot tudi za iskanje novih zaposlitvenih priložnosti.

Aplikacija podaja bonitetne ocene za vse gospodarske subjekte v Sloveniji ter nudi kvalitetno osnovo za presojo stopnje tveganja pri poslovanju s poslovnim partnerjem.

kaj ponuja

 • Katera podjetja poslujejo najuspešnejše in katera so najbolj zadolžena – omogočena analiza poslovanja podjetja.
 • Kako poslujejo slovenske skupine podjetij – koncerni.
 • Koliko subjektov ima blokirane račune in koliko jih posluje brez računa – pomembno za obvladovanje tveganj v podjetju.
 • Katera podjetja zaposlujejo največ ljudi in katera ustvarjajo največ dodane vrednosti.
 • Kakšno je gibanje števila insolvenčnih postopkov (insolventnost podjetij) po letih ali mesecih.
 • Koliko in katere družbe ali podjetniki poslujejo pod domnevo insolventnosti.
 • Kakšne so bilance in rezultati (bilanca stanja) celotnih dejavnosti v Sloveniji.
 • Kakšne so bonitetne ocene celotnih dejavnosti in njihovih delov.
 • Kdo so davčni neplačniki ? So to pretežno podjetja ali samostojni podjetniki.
 • Poslovanje z javnim sektorjem – kdo in v kakšni višini.
 • Koliko subjektov se mesečno ustanovi in koliko izbriše.
 • Možnost omejitve na posamezne slovenske regije ali občine, organizacijske oblike subjektov in druge kriterije.