sreda, 29. decembra 2021

IFLA ENSULIB

V branje vam priporočamo nov zvezek glasila IFLA ENSULIB, ki si ga lahko prenesete na računalnik ali prelistate na spletni strani.

Pravkar izdana številka obeležuje prvo leto sekcije ENSULIB. Obsega pregled njenih dejavnosti in dosežkov ter zgodb, dogodkov in projektov iz knjižnic po vsem svetu, ki sledijo trajnosti in skrbi za okolje. V njej najdemo prispevke o primerih zelenih knjižnic s celega sveta, med njimi tudi poročilo o posvetovanju Mestne knjižnice Ljubljana: Knjižnica, srce mesta: zelena knjižnica 2021 ter prispevek o Knjižnici Franca Ksaverja Meška Ormož, Vodnik za podporo zavezanosti knjižnic trajnostnemu razvoju in družbeni odgovornosti.

Članica odbora strokovne sekcije ENSULIB je naša sodelavka mag. Ana Zdravje.