ponedeljek, 5. junija 2023

Pridružite se Poletavcem in Najpoletavcem

Vse otroke in mlade vabimo k poletnim bralnim dogodivščinam!

Če imaš od sedem do dvanajst let, si med poletnimi počitnicami izberi 30 dni in beri 30 minut na dan. Vse, kar prebereš, zabeleži v svojem posebnem bralnem seznamu. Odrasli pa naj potrdijo tvoje bralne dosežke s svojim podpisom. Vpiši svoje podatke na hrbtno stran seznama in ga najkasneje do 10. septembra oddaj v knjižnici, na naši spletni strani ali pa pošlji po pošti.

Če imaš več kot dvanajst let, vendar ne več od šestnajst, imaš poseben izziv. Preberi tri obsežnejše knjige po lastni izbiri in svoje mnenje o prebranem do 10. septembra zabeleži tukaj.

Poletavke_ci in Najpoletavke_ci, ki med poletjem osvojite priznanje, boste jeseni v šoli po predhodnem dogovoru z mentorjem priznanje za bralni dosežek uveljavili kot eno prebrano knjigo za Bralno značko!

Vse, ki boste pravočasno oddali svoje sezname ali mnenja o prebranem, vabimo na zaključno prireditev konec septembra. Tam boste prejeli posebno majico in priznanje ter se pridružili vznemirljivemu žrebanju nagrad.

Pridruži se Poletavkam_cem ali NajPoletavkam_cem in s pol ure branja na dan bomo skupaj pregnali dolgčas stran!