ponedeljek, 4. marca 2024

Izbrani marčevski dogodki

Kultura predstavlja tisto najmočnejšo vez, s katero lahko širimo ob­zorja in spoznavamo bogastvo različnih svetov in posameznikov, ki tem svetovom pripadamo. S Svetom med nami zbližujemo ljudi raz­ličnih narodnosti, premagujemo predsodke, iščemo lepoto drugač­nosti ter skušamo pokazati, kako so razlike, ki se včasih zdijo ne­premostljive, pravzaprav majhne in nepomembne. Na ta način vsako leto strnemo kulturo izbrane države in vam jo kot kolaž dogodkov predstavimo v bogatem tednu literature, predavanj in pogovorov. Poleg dogodkov, ki so vezani na Teden brazilske kulture, pa smo pripravili še raznovrsten izbor naših preostalih dogodkov. V marcu ne pozabimo na poezijo in si jo postrezimo v branje vsaj v torek, 21. marca.