četrtek, 26. oktobra 2023

Izbrani novembrski dogodki

V četrtem tednu novembra slovenske splošne knjižnice praznujemo in v tem tednu, Tednu splošnih knjižnic, dodatno poudarjamo, da so fizični in virtualni prostori učenja, prireditev, srečevanj, informacijska središča lokalnih skupnosti, prostori druženja, socialnega mreženja ter demokratičnega sooblikovanja družbe. Dogodke tega tedna smo posebej izpostavili na posebnih straneh napovednika. Smo pa vanj vključili še dve pobudi za otroke in mladostnike, ki se s skrbno načrtovanimi vsebinami in storitvami dotikata področij naravoslovja in umetnosti. Umeščeni sta v Multi-kul-praktik in Mint & znanost vznemirja. Vse dogodke v mesecu si lahko ogledate tudi v mesečnem napovedniku.