Na vsebinoNa glavni meni

NAPLE

NAPLE Forum (The National Authorities on Public Libraries in Europe) je mednarodno nevladno združenje, ki skrbi za promocijo načel in strategijo politik na področju splošnih knjižnic v Evropi. Cilji združenja so obveščati o trenutnem stanju splošnih knjižnic v Evropi, spodbuditi k nadaljnjemu nacionalnemu razvoju knjižničnih storitev, opredeliti področja, primerna za sodelovanje med evropskimi splošnimi knjižnicami in podpirati skladen razvoj evropske knjižnične politike.

Članstvo v NAPLE je na voljo vsem nacionalnim organom splošnih knjižnic ali najbližji enakovredni tovrstni instituciji, ki oblikuje politike in ima nacionalne odgovornosti za storitve splošnih knjižnic, ali v zveznem sistemu prevzame ustrezno raven takšnih odgovornosti. Na podlagi 69. člena ZUJIK je marca 2020 minister, pristojen za kulturo izdal sklep, da se za zagotavljanje čim večje enotnosti izvajanja javne službe na področju splošnega knjižničarstva ter za podpiranje posebnih nalog povezovanja, svetovanja, usklajevanja in zastopanja slovenskih splošnih knjižnic določi Mestno knjižnico Ljubljana.

V Mestni knjižnici Ljubljana kot slovenski predstavnik izvajamo naloge razširjanja informacij o aktivnostih in programih foruma NAPLE.

NAPLE Forum ga upravni odbor, predsednik prihaja iz Irske, med člani pa je poleg predstavnikov iz Nemčije, Norveške, Portugalske in Švice tudi slovenski predstavnik iz MKL.

Nadaljujejo se tudi dejavnosti v okviru programa sestrskih knjižnic NAPLE Sister Libraries, ki je nastala na pobudo NAPLA, ter promovira načela in strategije za splošne knjižnice. MKL ima sicer že več let vzpostavljeno sodelovanje z regijsko knjižnico iz Kaunasa (Litva) in z regijsko knjižnico iz Krakova (Poljska). Še naprej bomo opravljali tudi vlogo nacionalnega predstavnika v delovni skupini NAPLE za vključevanje e-knjig v ponudbo evropskih splošnih knjižnic eBook Working Group.