Na vsebinoNa glavni meni

Center za promocijo branja

O centru

Z dejavnostmi Centra za promocijo branja odraslih povezujemo različne oblike promocije branja v Mestni knjižnici Ljubljana, bralne, medijske in informacijske pismenosti ter promociji kakovostne literature za ciljno skupino odraslih, posamezne ciljne skupine, strokovno in širšo javnost.

Program oblikujemo v sodelovanju z zunanjimi partnerji in programskimi sodelavci, povezujemo se z založbami, avtorji, stanovskimi združenji in društvi, nevladnimi organizacijami in mrežo partnerjev s področja kulture.

Poglavitna idejna vizija centra je širiti, poglabljati in iskati nove miselne prostore za raznolike bralne prakse. Mestna knjižnica Ljubljana se v tej vlogi kaže kot knjižno križišče, »mestna točka« za različne aktivnosti promocije knjige in branja ter afirmacije knjige kot medija.

AKTUALNO


S slovenskimi avtorji o žanrskih pisavah

Slovenske avtorje in avtorice, na seznamu branj pri projektu Mesto bere jih imamo 15, smo povabili k razmisleku o pisanju, o mestu kriminalnega žanra med romani, o žanrskih pisavah, o knjigah, ki jih navdihujejo – in o branju in knjigah nasploh. Avtorji so prispevali tudi fotografije svojih ustvarjalnih prostorov ali detajlov iz ozadja nastajanja zgodb.

preberi intervjuje

Literarni dogodki

Dejavnosti in projekti

Strokovno delovanje zajema aktivnosti s področja branja, knjige in literature ter povezovanja in koordinacije različnih dejavnosti na področju promocije branja. Izvajamo projekte s področja promocije, priporočanja, svetovanja, vrednotenja, spodbujanja branja in ustvarjalnosti, raziskovanja ter dejavnosti za aktivno participacijo knjižnice pri oblikovanju bralnih navad in pozitivnega vrednotenja kulture branja.

Posebno pozornost namenjamo oblikovanju razvoja mestnih bralnih skupnosti.

Izvajamo in koordiniramo dejavnosti promocije gradiva, promocije branja in promocije projektov branja kakovostne literature.

Dejavnosti

Projekti

Branja

S sklopi pogovorov, bralnih in glasbenih nastopov, recitalov, razstavami promoviramo knjigo, literaturo in kulturo branja.

Strokovna srečanja

Izbor programov povezujemo s knjigo, literaturo, mestom in skozi ta vsebinska izhodišča raziskujemo široko polje kulture branja ter iščemo odgovore na vprašanja o aktualnem stanju na tem področju. Zanimajo nas branja v različnih okoljih, branja v fizični mreži knjižnic, v virtualnem okolju in v javnih prostorih mesta.

S programom strokovnih pogovorov, posvetovanj, simpozijev, izobraževanj in okroglih miz v sodelovanju s partnerji, zainteresiranimi ustanovami in strokovnjaki odpiramo prostor za izmenjavo strokovnih mnenj, idej, pobud in izobraževanj na področju literature, knjige, branja, znanja in kulture v sodobni družbi.

Sodelovanja

Ideja delovanja centra je v povezovanju knjižnice in mesta v odprt javni prostor za aktualne pogovore in razmišljanja o literaturi, knjigi in branju ter prostor za srečevanja akterjev, ki delujejo na področju branja, knjige in literature.

Center si bo s svojim delovanjem prizadeval postati prostor aktivnega delovanja in povezovanja akterjev na področju razvoja bralne kulture in promocije branja: »prizorišče« in »knjižno križišče« dobrih zgodb in skupnih mestnih branj za dvig zavesti o pomenu kulture branja. V ospredje pri selekciji programskih vsebin zato postavljamo možnost sodelovanja z zunanjimi ustanovami, organizacijami in posamezniki, ki delujejo na področjih knjige, bralne kulture in literarnega ustvarjanja.

Posebno pozornost posvečamo aktivni participaciji uporabnikov in sodelujočih pri oblikovanju programov in deljenju bralnih izkušenj.

Nacionalna:

Mednarodna: